Foto: Nicklas Nuland

Golvläggare

Som golvläggare kommer du in på en byggarbetsplats i slutskedet. Golvläggarens arbete är nästan uteslutande inomhusarbete.

Du arbetar med att lägga och reparera golv av trä, plast, linoleum, textil eller annat material. Att klä våtrum ingår också i golvläggarens arbetsuppgifter. Du arbetar också med förarbeten som att isolera och spackla ojämnheter.