Foto: Marie Ullnert

Glastekniker

Glasteknikern jobbar med allt från montering till reparationer av fasadglaspartier och glasning av fordon.

Glasteknikern håller också på med tillverkning och montering av metall- och glaspartier i kontorsmiljöer, inglasning av uterum och entrépartier. Metallkonstruktioner med glas används också i tak och som fasadmaterial.

För mer information se glasbranschens organisation som arbetar med utbildningsfrågor.

Glasbranschföreningen