Foto: Marie Ullnert

Anläggare/maskinförare

Som anläggningsarbetare arbetar du med vägarbeten och asfaltering, planteringar och stensättning.

Du jobbar ofta utomhus med stora maskiner som till exempel grävmaskiner och schaktare, samt specialutrustning som laserinstrument för mätning.
Du skapar utomhusmiljöer, alltifrån parker och gräsmattor till gator, vägar, broar, flygplatser och hamnar. Andra arbetsuppgifter kan vara att montera räcken, skyltar och vägmarkeringar.