Foto: Åza Larsson

Maskinförare anläggning

Anläggningsmaskinföraren utför schackt- och materialförflyttningar inför t ex byggnation av gator, motorvägar, skogsvägar, tunnlar och broar. Du måste vara skicklig i att hantera maskinen. Du har också en viktig roll i förberedelserna för byggande av nya bostadsområden.

Varje större byggarbetsplats behöver anläggningsmaskiner. Man behöver gräva grunder och gräva för vägbyggen och schakta bort jord, grus och sten.
Anläggningsmaskinförare är ett yrke med precision – du måste kunna räkna ut på vilken höjd en schaktbotten ska ligga från en fixpunkt, och gräva eller fylla ut till rätt höjd på ett vägavsnitt i ett motorvägsbygge.
På skolan har vi en grävmaskinssimulator där du kan träna innan "skarpt läge".