Foto: Marie Ullnert

Bygg- och anläggning

Vi är Sveriges största gymnasium inom bygg- och anläggningsprogrammet. För dig som vill arbeta inom byggsektorn erbjuder vi yrken som snickare, målare, murare, betongarbetare, plåtslagare och golvläggare. Du kan också få en yrkesexamen som byggnadssnickare samtidigt som du blir behörig att söka arkitekt- och ingenjörsutbildning vid teknisk högskola. Våra lärare är legitimerade och har mångårig yrkeserfarenhet. Vi har ett väl utbyggt nätverk med över 200 praktikföretag. Det innebär att skolan kan tillgodose många önskemål och behov. Efter din gymnasieexamen har du mycket goda möjligheter till arbete.

Du får kunskap om hur du bygger rationellt, säkert och miljömässigt samtidigt som du lär dig branschens olika yrken och arbetsprocesser. Vi lägger stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan.

På yrkesprogrammen är de gymnasiegemensamma ämnena: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska eller svenska som andraspråk. På programmet läser du fler yrkesämnen. Vilka dessa är beror på vilken yrkesinriktning du väljer.

Kontakt: Skolledning för bygg- och anläggningsprogrammet


Anläggare/Maskinförare

 


Betongarbetare

 


Byggnadssnickare

 


Byggnadssnickare inriktning
mot arkitekt & ingenjör

 


Glastekniker

 


Golvläggare

 


Murare

 


Målare

 


Plåtslagare

 


Stenmontör

 


Undertaksmontör