Foto: Ingela Granqvist

IMYRKBAsva

Den här ettåriga yrkesintroduktionen är till för dig som behöver lära dig mer svenska och få fler godkända grundskolebetyg för att kunna söka vidare till bygg- och anläggningsprogrammet eller till ett annat yrkesprogram.

Under utbildningen har du både praktiskt arbete och teori. Du läser åtta ämnen på grundskolenivå och har också studiehandledning på modersmål. Inför detta år krävs att du har en språknivå i svenska som andraspråk motsvarande B1.1 /SFI D.

Du får under ditt år på IMYRKBAsva prova på olika yrken inom bygg- och anläggningsprogrammet, till exempel snickare, målare och murare. 

Arbetsmarknaden inom byggbranschen är mycket god.

Se vidare Introduktionsprogrammet

För vidare information kontakta rektor för introduktion bygg.