Foto: Peter Svensson

IMPRO-BA

Denna utbildning är ett programinriktat individuellt val för dig som vill arbeta inom byggbranschen.

För dig som saknar behörighet till ett yrkesprogram men vill satsa på att utbilda dig till ett hantverksyrke inom bygg erbjuder vi IMPRO-BA. Du skall ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andra språk. Du skall också ha godkänt betyg i engelska eller matematik samt fyra andra valfria ämnen.

Du följer det nationella bygg- och anläggningsprogrammets utbildningsplan samtidigt som du under utbildningens första år läser in grundskolans engelska eller matematik. Dina behov och din förmåga avgör hu många timmar du lägger på ämnet. Efter godkänt betyg fortsätter du med gymnasieskolans kurser i ämnet.