Bild: Peter Malmstedt

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammet är till för dig som ännu inte blivit behörig till nationellt program. Studierna anpassas så att de passar din bakgrund, din person och dina framtidsplaner. Målet är att du skall bli behörig till nationellt program eller annan utbildning, alternativt förberedd för att gå ut i arbetslivet. Vi har två introduktionsprogram.

Språkintroduktion (IMSPR)
För dig som varit kort tid i Sverige och behöver extra mycket språkundervisning.

Individuellt alternativ (IMIND)
Individuellt alternativ ska göra dig förberedd för fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Din utbildning anpassas efter dina behov. Det vänder sig i första hand till dig som behöver extra stöd och hjälp med din utbildning.