Ledighet och frånvaro

Hög frånvaro kan innebära risk att inte bli godkänd i pågående kurser och i förlängningen att man inte får sin yrkesexamen och ej heller den yrkeskompetens som krävs för anställning efter avslutad utbildning. Frånvaro kan också innebära att CSN drar in studiebidraget (se nedan).

Sjukanmälan skall göras före skoldagens början varje dag som du är sjuk. Anmälan görs på tfn 031-367 27 00 eller via Hjärntorget. Är du på APL ska du också kontakta din APL-plats. Vi ser gärna att vårdnadshavare gör sjukanmälan.
Som vårdnadshavare kan du i Hjärntorget markera att du vill ha ett SMS från skolan då ditt barn är frånvarande. Du kan även via Hjärntorget ta del av ditt  barns samlade frånvaro tills han/hon fyllt 18 år. Hjärntorget kan också nås via appen Ping Pong Mobile.
Om eleven godkänner det kan du även ha tillgång till Hjärntorget därefter.

När det gäller ledighet utöver skolloven har Bräckegymnasiet en restriktiv hållning. Om du av någon anledning är tvingad att ta ledigt använd blanketten nedan.