Foto: Ingela Granqvist

Exempel på scheman

Läsåret är uppdelat i teoretiska och praktiska perioder om fyra veckor som alternerar. Under år ett är den praktiska delen av utbildningen förlagd till våra verkstäder. I år två och tre är den förlagd till företag. Under praktikperioderna i år två och tre arbetar du alla veckans dagar mellan 07.00 och 16.00. Nedan ser du exempel på hur ett teorischema kan se ut i år ett, år två och tre. Du ser även ett exempel på hur ett verkstadsschema för år ett kan se ut.