Foto: Ingela Granqvist

Vision och pedagogisk idé

Skolans vision är "Bräckegymnasiet ger dig livschanser, skapar självförtroende och optimism inför framtiden".

Vårt gemensamma mål är att du skall lyckas i dina studier. Du skall nå goda studieresultat och få en yrkesexamen.
Din inre motivation och lust att lära är drivkraften bakom goda studieresultat. Alla elever skall utvecklas och lära sig. Vårt motto är: Du kan nå längre än du trodde var möjligt! 

Vi tillämpar ett inkluderande arbetssätt med målet att alla elever skall vara delaktiga och medskapande i lärandet. Olikheter ses som en tillgång.

Vi är en 1:1-skola som arbetar med Chromebook.

För att kvalitetssäkra APL vill vi ”lyfta in arbetsplatsen” i skolan genom att du dokumenterar och reflekterar över din APL med hjälp av en surfplatta eller Chromebook.
Vi arbetar kontinuerligt med att matcha elev och APL-plats. Ca 36 veckor under din treåriga utbildning praktiserar du på ett företag. Det ger dig unika chanser att utvecklas inom det yrkesområde du valt. Möjligheterna att få en anställning efter avslutad utbildning är mycket stora.