Studie- och yrkesvägledare

Här finns kontaktuppgifter för studie- och yrkesvägledare

Tarja Dawidson
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 031-367 30 58, 0730-69 95 58
tarja.dawidson@educ.goteborg.se


Shirin Salehi
Studie- och yrkesvägledare
Tel: 073-069 95 51
shirin.salehi@educ.goteborg.se