Snickarelever på Bräckegymnasiet i år två bygger lekstugor

En bra övning för att förstå ritningsläsning och omvandla den till ett riktigt hus är att bygga en lekstuga, dvs ett hus i miniatyr.

 Man lär sig hur man använder skalor, mäter vinklar, sågar till virke i rätt längd, skruvar ihop grundkonstruktionen, reser stommar, reglar m m. När den är färdig är det klart för ägaren att själv göra inredningen efter eget tycke och smak. Alice Bensige (bilden) och hennes kamrater i inriktningen husbyggnad jobbar på.
När stugorna är klara läggs de ut på Blocket till försäljning till självkostnadspris
                                                                               Foto: Ingela Granqvist