Christina Lööf VD på Göteborgs Byggmästareförening med stipendiater. Foto:Sophia Forsberg

Stipendier till studenter i år tre 2017

HIGAB, Göteborgs Byggmästareförening samt Maskinentreprenörerna delade ut stipendier till elever som på ett förtjänstfullt och föredömligt sätt genomfört sin gymnasieutbildning.

HIGAB hedersomnämnande gick till Alex Andersson FFL3A

HIGAB framstegstipendium gick till Hannah Leuchovius BA3TG

Göteborgs Byggmästareförenings stipendiater:

Johanna Lundberg BA3TG
Alexander Oldenqvist BA3TG
Pontus Magnusson BA3TC

Maskinentreprenörernas stipendiater:

Emma Andersson FFGBA3
Christoffer Sandberg FFGBA3