Foto: Lo Birgersson

Elevhälsa

I elevhälsan ingår skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och rektor. Elevhälsan arbetar för att skapa goda förutsättningar för att du ska känna dig trygg på skolan samt kunna nå så goda studieresultat som möjligt.

Kontakt:

Elevhälsan