Foto: Nicklas Nuland

Bibliotek

På Bygg- och anläggningsprogrammet har du tillgång till Älvstrandens bibliotek. Det är ett kombinerat folk- och skolbibliotek med utsikt över Göta Älv. Där kan du låna böcker, läsa tidningar och använda datorer. Studieplatser finns också. I Framgången kan du få hjälp av erfarna lärare i olika ämnen varje vardag.