Foto: Marianne Lumsden

Bergsgårdsskolan arbetar PBSI-modellen (Positivt Beteende Stöd i Inlärningssituationer), vilket är ett systematiskt och proaktivt arbete kring arbetsmiljön på skolan för såväl elever som vuxna. Denna modell är en naturlig del i skolans årliga plan mot diskriminering och kränkande behandling. Välkommen!

Kompletterande innehåll
${loading}