Foto: M K

Miljödiplomering

Angeredsgymnasiet har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.

Detta innebär att organisationen har:

• En miljöpolicy, mål och handlingsplan

• En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts

• Genomfört konkreta miljöförbättringar

• Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap

• Förankrat och redovisat miljöarbetet

• Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete.

Läs vidare  http://www.svenskmiljobas.se/index.html