Elevhälsan

Elevhälsa är vårt samlingsnamn på all den personal som arbetar med hälsa och omsorg för eleverna på Angeredsgymnasiet. Elevhälsan finns för att det skall kännas tryggt att gå på Angeredsgymnasiet.

Här finns förstås både skolsköterskor, skolkurator, skolläkare och specialpedagoger som var och en på sitt sätt ser till att elever alltid har tillgång till professionell hjälp. Behövs det någon annan, som till exempel en skolpsykolog eller specialläkare med viss inriktning, så löser elevhälsan det med.

 

Kurator Malin Sjöberg 
Mobil: 0705-24 36 06
E-post: malin.sjoberg@educ.goteborg.se
programansvar: Språkintroduktion
 

Kurator Marcelo Erhamre
Mobil: 0739-102689
E-post: marcelo.erhamre@educ.goteborg.se
programansvar: Språkintroduktion


Kurator Mia Sundkvist
Mobil: 0736-66 24 58
E-post: mia.sundkvist@educ.goteborg.se
programansvar: HA, VO, Yrk/VO, Lärling, Onlineskolan, NA, Riksgymnasiet

 

Kurator: Michaela Johansson
Mobil:  0722-55 71 04
E-post: michaela.johansson@educ.goteborg.se
programansvar: EK, IA, Onlineskolan
 

Kurator: Therese Bergström
Mobil:  0728-56 79 47
E-post: therese.bergstrom@educ.goteborg.se
programansvar: EK, IA, Onlineskolan

 

Utvecklingsledare  Annicka Sannlind
mobil: 0767-68 60 62
E-post: annicka.sannlind@educ.goteborg.se
programansvar : Onlineskolan
 

Skolsköterska: Eva Jarlemyr
mobil: 0736-66 05 53
E-post: eva.jarlemyr@educ.goteborg.se
programansvar: EK, IA, Online, SA, Lärcentrum, Preparand, Sprintus


Skolsköterska: Gunilla Lindblad
mobil: 0736-66 05 51
E-post: gunilla.lindblad@educ.goteborg.se
programansvar: HA, VO, Yrk/VO, Lärling, NA, Riksgymnasiet
 

Skolsköterska: Minna Kure Andersson
mobil: 0736-66 05 85
E-post: minna.kure.andersson@educ.goteborg.se
programansvar: Språkintroduktion
 

Skolsköterska: Jenny Lindholm
mobil: 0736-66 05 57
E-post: jenny.lindholm@educ.goteborg.se
programansvar: Språkintroduktion