Elevhälsan

Elevhälsa är vårt samlingsnamn på all den personal som arbetar med hälsa och omsorg för eleverna på Angeredsgymnasiet. Elevhälsan finns för att det skall kännas tryggt att gå på Angeredsgymnasiet.

Här finns förstås både skolsköterskor, skolkurator, skolläkare och specialpedagoger som var och en på sitt sätt ser till att elever alltid har tillgång till professionell hjälp. Behövs det någon annan, som till exempel en skolpsykolog eller specialläkare med viss inriktning, så löser elevhälsan det med.

 

Kurator Malin Sjöberg 
Mobil: 0705-24 36 06
E-post: malin.sjoberg@educ.goteborg.se
programansvar: Sprint Turkos, Sprint Marin, Sprint Magenta, Lärcentrum


Kurator Hala Douglah
Mobil: 0739-10 26 89
E-post: hala.douglah@educ.goteborg.se
programansvar: EK, NA, SP, Sprint Orange, Sprint Röd
 

Kurator Marcelo Erhamre
Mobil: 0739-102689
E-post: marcelo.erhamre@educ.goteborg.se
programansvar: Sprint
 

Kurator - Michaela Johansson - ej i tjänst
Mobil:  0722-55 71 04
E-post: michaela.johansson@educ.goteborg.se
programansvar: IA, YRK, VO, Handel, online

 

Utvecklingsledare  Annicka Sannlind
mobil: 0767-68 60 62
E-post: annicka.sannlind@educ.goteborg.se
programansvar : Onlineskolan
 

Skolsköterska: Malin Holmqvist

Mobil:  Telnr: 0736-66 21 62
E-post: malin.holmqvist@educ.goteborg.se


Skolsköterska: Irene Hjalmarsson

Mobil: 0707-31 34 28

 

 

Skolsköterska

 

 

Skolsköterska: