Enhetskatalogen

Om hemsjukvård i Göteborgs Stad
Om du inte kan ta dig till en sjukvårdsmottagning kan du i vissa fall få hemsjukvård. Du kan till exempel få hjälp med att behandla sår, att injicera läkemedel eller att få näringstillförsel genom dropp eller sond.

Mer information om hemsjukvård

Hemsjukvård i Askim-Frölunda-Högsbo

Hälso- och sjukvårdspersonal bedömer om du kan få hemsjukvård. Du får då tillgång till sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt alla dagar. Vi har nära kontakt med personalen inom äldreomsorgen och inom individ- och familjeomsorgen.

Du behåller din ordinarie läkare på den vårdcentral där du är listad.

Telefon
031-366 05 00
Besöksadress
Mor Livas Stig 3
Postadress
Box 16
421 21 Västra Frölunda

Allmänna hemsjukvårdsenheten

Telefon
031-366 05 30
Kontakt
Enhetschef Rhode Runegrund

ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet) enheten och natteam

Telefon
031-366 05 20
Kontakt
Enhetschef Anders Hult

Funktionshinder Hemsjukvård

Telefon
031-366 03 01
Kontakt
Enhetschef Marit Lövik

Hospice i Göteborg

Telefon
031-366 03 01
Kontakt
Enhetschef Marit Lövik
Beskrivning
Förmedling av platser: telefon 031-366 05 50

Chef rehabiliteringsenheten

Telefon
031-366 05 60
Kontakt
Enhetschef Marie Landekrans

Äldreboende sjuksköterskor

Telefon
031-366 03 25
Kontakt
Enhetschef Gunilla Lindahl
mån-fre kl. 8-12 och 13-16

(kvällar, nätter och helger finns ett intalat hänvisningsmeddelande)