Enhetskatalogen

Om bolag i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal bolag. Vissa är helägda, andra är delägda. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Bolagen i Göteborgs stad ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB.
De är uppdelade i sju moderbolag: Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Turism-Kultur-Evenemang, Hamn samt Kollektivtrafik. Dessutom ingår de interna bolagen samt de regionala bolagen.

Läs mer om bolagen i Göteborgs Stad

Gothenburg European Office

Telefon
+32 2 274 55 40
Postadress
Rue du Luxembourg 3
B-1000 Brussels Belgium
Fax
+32 2 512 39 45

CEO

Telefon
+32 2 274 55 41
Kontakt
Sebastian Marx
Beskrivning
Verkställande direktör (Chief Executive Officer) för Göteborgs representationskontor i Bryssel.

Phone: +32 (0)2 274 55 41
Mobile: +32 (0)479 949859

Public Affairs Manager

Telefon
+32 2 274 55 40
Kontakt
Caroline Eriksson
Beskrivning
Intressebevakare

Phone: +32 (0)2 274 55 40
Mobile: +32 (0) 476 66 11 14

Office Manager

Telefon
+32 2 274 55 42
Kontakt
Susanne Ingmansson
Beskrivning
Kontorschef

Phone: +32 (0)2 274 55 42
Mobile: +32 (0) 471 82 09 35