Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har 21 fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag. Varje förvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Regionarkivet

Otterhällegatan 5. Foto: Lo Birgersson.

Regionarkivet är arkiv för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Hos oss kan du söka efter skolbetyg och klasslistor, kartor och ritningar, handlingar från socialtjänsten, patientjournaler och personalhandlingar och mycket annat.


Regionarkivet är en förvaltning i Göteborgs Stad under Arkivnämnden. Arkivnämnden är en gemensam arkivmyndighet för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Genom tillsyn och rådgivning ska Regionarkivet verka för att förvaltningar och bolag följer de lagar och regler som gäller för arkiv- och informationshantering och levererar sina arkiv i ett ordnat skick.

 • 1 september – 31 december
  Måndag, tisdag och fredag 9-12
  Onsdag 9-15
  Torsdag 9-19
  Juldagen 25 december stängt
  Annandag jul 26 december stängt

  Avvikande öppettider:
  Måndag 25 september 8-10
  Tisdag 26 september 14-16