Enhetskatalogen

Samverkan mot alkohol och droger i trafiken (SMADIT)

Alkohol, Narkotika, Rådgivning

SMADIT (Samverkan mot alkohol och droger i trafiken) är en samverkan mellan flera myndigheter. Den som rapporteras för ratt- eller sjöfylleri kan snabbt få professionell hjälp. Syftet är att minska antalet påverkade förare på väg och till sjöss, ge möjlighet för den som rapporteras för ratt- eller sjöfylleri att ta itu med alkohol- och eller drogproblematik samt att minska kostnader för vård, behandling och samhällets övriga kostnader. Polisen, Kustbevakningen, Tullverket erbjuder personen som misstänks för rattfylleri ett samtal med socialtjänsten/beroendevården och kontakten tas skyndsamt.

Telefon
031-367 92 66
Besöksadress
Första Långgatan 30
Postadress
Box 6131
413 27 Göteborg
Kontakt
Birgitta Harrysson, gruppchef