Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har 21 fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag. Varje förvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta förvaltningskontor
Hitta stadsdelsförvaltningskontor
Hitta bolagskontor
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

  • Telefon 031 - 365 00 00 (kontaktcenter)
  • Telefontider mån-fre 7-18 19 juni -13 augusti: måndag onsdag torsdag och fredag: 8-16.30 tisdag: 8-18
  • Besöksadress Ekelundsgatan 1
  • Postadress Stadsledningskontoret 404 82 Göteborg
  • E-postadress goteborg@goteborg.se

Stadsledningskontoret

Kontaktcenter

  • Besökstid 8-16.30