Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har 21 fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag. Varje förvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker
  • Telefon 031 - 365 00 00 (kontaktcenter)
  • Telefontider mån-fre 7-18
  • Besöksadress Ekelundsgatan 1
  • Postadress Stadsledningskontoret 404 82 Göteborg
  • E-postadress goteborg@goteborg.se

Stadsledningskontoret

Kontaktcenter

  • Besökstid 8-16.30