Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har 21 fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag. Varje förvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Förvaltningen inköp och upphandling

Förvaltningen inköp och upphandling är Göteborgs Stads strategiska resurs i upphandlingsfrågor. Förvaltningen är Stadens inköpscentral och tillhandahåller ramavtal för varor och tjänster av gemensamt intresse för Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

  • Telefon 031-366 37 00
  • Telefontider Måndag-torsdag 8-16 Fredag samt dag före helgdag 8-15 Lunchstängt 11.30-12.30
  • Besöksadress Magasinsgatan 18a
  • Postadress Box 1111 405 23 Göteborg
  • E-postadress inkopochupphandling@ink.goteborg.se