Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
I Göteborgs Stad finns fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och en rad kommunala bolag. Varje fackförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret hittar du på Köpmansgatan 20, foto: Carin Rothell

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Stadsledningskontoret arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp hela den kommunala verksamheten.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Köpmansgatan 20
Postadress
Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg
Fax
031-368 01 82

Diarium

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20
Beskrivning
Diariet tar emot post och e-post, registrerar och fördelar ärenden. Diariet har kontakt med media, förvaltningar, bolag och allmänhet.

Mån-fre kl 8-15

Öppettider under sommaren:
2-8 juli, mån-fre kl 8-12
9 juli-29 juli, mån-fre 8-15
30 juli-12 augusti, mån-fre kl 8-12

Reception Köpmansgatan 20

Telefon
031-368 18 00
Adress
Köpmansgatan 20
Beskrivning
Öppet mån-fre kl 8-16.30.

Öppettider under perioden 25 juni-5 augusti:
mån-tor kl 8-16.30
fre kl 8-15.30


Postadress:
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
Receptionen Köpmansgatan 20
404 82 Göteborg

Reception Rådhuset

Telefon
031-368 00 54
Adress
Gustaf Adolfs Torg 1
Beskrivning
Öppet mån-fre kl 8-16.30

Receptionen är stängd 2 juli-5 augusti. Hänvisning till receptionen Köpmansgatan 20.


Postadress:
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
Receptionen Rådhuset
404 82 Göteborg
mån-fre 8-16.30