Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har 21 fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag. Varje förvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret hittar du på Köpmansgatan 20, foto: Carin Rothell

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Stadsledningskontoret arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen med att leda, samordna och följa upp hela den kommunala verksamheten.

Diarium

 • Telefon 031-365 00 00
 • Adress Köpmansgatan 20
 • E-postadress stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
 • Beskrivning Diariet tar emot post och e-post, registrerar och fördelar ärenden. Diariet har kontakt med media, förvaltningar, bolag och allmänhet.

  Mån-fre kl 8-15

Reception Köpmansgatan 20

 • Telefon 031-368 18 00
 • Adress Köpmansgatan 20
 • E-postadress stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
 • Beskrivning Öppet mån-fre kl 8-16.30.


  Postadress:
  Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
  Receptionen Köpmansgatan 20
  404 82 Göteborg

Reception Rådhuset

 • Telefon 031-368 00 54
 • Adress Gustaf Adolfs Torg 1
 • E-postadress stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
 • Beskrivning Öppet mån-fre kl 8-16.30


  Postadress:
  Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
  Receptionen Rådhuset
  404 82 Göteborg
 • mån-fre 8-16.30