Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
I Göteborgs Stad finns fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och en rad kommunala bolag. Varje fackförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Trafikkontoret

Köpmansgatan 20, kvarteret Traktören. Foto: Asbjörn Hanssen

Trafikkontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar och är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet.
Vi genomför de beslut som trafiknämnden fattar och bereder nämndens ärenden.
Trafikkontoret har inga egna utförarresurser utan beställer allt arbete som ska genomföras av externa entreprenörer.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Köpmansgatan 20
Postadress
Box 2403
403 16 Göteborg
Fax
031-711 98 33

Serviceresor

Telefon
031-41 95 90
Adress
Högsbogatan 40
Kontakt
Serviceresors växel
Beskrivning
Serviceresor är en del av trafikkontoret i Göteborgs Stad. Serviceresor beslutar om vem som får färdtjänst och riksfärdtjänst. Vi utför även olika typer av uppdragsresor åt Göteborgs Stad, som skolskjuts och tjänsteresor. Vi erbjuder resor med flexlinjen i samarbete med Västtrafik. Serviceresor arbetar långsiktigt för att kollektivtrafiken ska bli ännu tillgängligare för alla.

Trafikkontorets internationella samarbete

Telefon
031 - 365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20

Parkeringstillstånd

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20
Beskrivning
Nyttoparkering, boendeparkering, parkering för funktionshindrade med mera.
Mer information om Parkeringstillstånd

Transportdispenser

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20
Beskrivning
Transportdispenser hanterar dispenser för framförande av fordon - undantag från trafikregler enligt trafikförordningen eller lokala trafikföreskrifter. Till exempel odelbar last, långa, tunga, breda transporter
8 - 16.30