Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har 21 fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag. Varje förvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Trafikkontoret

Köpmansgatan 20, kvarteret Traktören. Foto: Asbjörn Hanssen

Trafikkontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar och är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet.
Vi genomför de beslut som trafiknämnden fattar och bereder nämndens ärenden.
Trafikkontoret har inga egna utförarresurser utan beställer allt arbete som ska genomföras av externa entreprenörer. I februari 2016 flyttade trafikkontoret till Anders Personsgatan 18 under tiden lokalerna på Köpmansgatan 20 byggs om.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Besöksadress
Köpmansgatan 20
Postadress
Box 2403
403 16 Göteborg
Fax
031-711 98 33

Trafikkontorets internationella samarbete

Telefon
031 - 365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20

Parkeringstillstånd

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20

Transportdispenser

Telefon
031-365 00 00
Adress
Köpmansgatan 20