Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har 21 fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag. Varje förvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Trafikkontoret

Köpmansgatan 20, kvarteret Traktören. Foto: Asbjörn Hanssen

Trafikkontoret förvaltar kommunens väg- och bananläggningar och är väghållarmyndighet. I ansvaret ligger också att vara banhållare på spårvägsnätet.
Vi genomför de beslut som trafiknämnden fattar och bereder nämndens ärenden.
Trafikkontoret har inga egna utförarresurser utan beställer allt arbete som ska genomföras av externa entreprenörer. I februari 2016 flyttade trafikkontoret till Anders Personsgatan 18 under tiden lokalerna på Köpmansgatan 20 byggs om.

Trafikkontorets kommunikatör för trafik under byggtid

  • Telefon 073-910 29 64
  • Adress Köpmansgatan 20
  • E-postadress anita.jisonsund@trafikkontoret.goteborg.se
  • Kontakt Anita Jisonsund
  • Beskrivning Anita Jisonsund besöker företag i Göteborg för att informera om trafiken nu och i framtiden. Anita informerar också om vilka åtgärder företagen kan göra för att underlätta arbetsresorna för deras anställda.

Trafikkontorets internationella samarbete

Parkeringstillstånd