Enhetskatalogen

Valnämndens kansli

Köpmanstatan 20, foto: Carin Rothell

Göteborgs valnämnd med kansli är lokal valmyndighet och utser röstmottagare, beslutar om vallokaler, arrangerar förtidsröstning och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen med mera.

  • Besök enl. överenskommelse