Enhetskatalogen

Kulturförvaltningen

Till kulturförvaltningen hör Stadsbiblioteket, fyra museer, Konsthallen och bland annat Stora Teatern. Förvaltningen fördelar stöd till det fria kulturlivet och har ansvar för namnsättningen av gator och torg. Charles Felix Lindbergs donationsfond, som finansierar en stor del av den offentliga utsmyckningen i Göteborg, ingår också i kulturförvaltningen. Kultur för barn och unga prioriteras.

Fri konst och kultur

Barnkultur

 • Telefon 031-368 32 76
 • AdressNorra Hamngatan 8
 • E-postadressbarnkultur@kultur.goteborg.se
 • KontaktAnnelie Eriksson
 • KontaktEnheten arbetar med att främja barns delaktighet i, och möte med konst och kultur.

  http://barnkulturgoteborg.se/

Kulf/Kulis

 • Telefon 031-368 32 56
 • AdressNorra Hamngatan 8
 • E-postadressmia.bjorklund@kultur.goteborg.se
 • KontaktMia Björklund
 • KontaktKULF är ett konstkulturellt nätverk inom förskolan i Göteborg som bildades redan 1976.
  KULIS är ett konstkulturellt nätverk för grundskolan i Göteborg som infördes 1998.

Ung Kultur

Kultursommarjobb

Frilagret

 • Telefon 031-368 32 50
 • AdressHeurlins Plats 1
 • E-postadressfrilagret@kultur.goteborg.se
 • KontaktFrilagret är ett kulturhus för ung kultur. Lokalen ligger i centrum och är till för alla från 13 år och uppåt som lever i och kring Göteborg.

  Frilagret erbjuder en arena för ung kultur, och det är stadens unga som sätter dess form och innehåll. http://www.frilagret.se/

Kommunikation

 • Telefon 031-368 32 04
 • AdressNorra Hamngatan 8
 • E-postadressasa.nohlstrom@kultur.goteborg.se
 • KontaktÅsa Nohlström
 • KontaktEnheten ger kommunikationsstöd till Fri Konst och kulturs kärnverksamheter.

Kulturnatta

 • Telefon 031-368 32 04
 • AdressNorra Hamngatan 8
 • E-postadresskulturnatta@kultur.goteborg.se
 • KontaktÅsa Nohlström
 • Kontakthttp://www.kulturnatta.goteborg.se

Medborgarskapsceremonin

 • Telefon 031-365 00 00
 • AdressNorra Hamngatan 8
 • E-postadressnyasvenskar@kultur.goteborg.se
 • KontaktCamilla Carlefall
 • Kontakthttp://www.goteborg.se/medborgarskapsceremonin

Speldags

 • Telefon 031-368 32 59 031-368 32 57
 • AdressNorra Hamngatan 8
 • E-postadressspeldags@kultur.goteborg.se
 • KontaktNestor del Castillo, Britt Ramsten
 • Kontakthttp://www.goteborg.se/speldags

Sommarunderhållningen

 • Telefon 031-368 32 59 031368 32 57
 • AdressNorra Hamngatan 8
 • E-postadressnestor.del.castillo@kultur.goteborg.se
 • KontaktNestor del Castillo, Britt Ramsten
 • Kontakthttp://www.goteborg.se/sommarunderhallningen

Kulturstöd

 • Telefon 031-368 32 64
 • AdressNorra Hamngatan 8
 • E-postadresskerste.broberg@kultur.goteborg.se
 • KontaktKerste Broberg
 • KontaktKulturstöd arbetar med ett flertal olika stödformer till det fria kulturlivet i Göteborgs stad. http://www.goteborg.se/kulturstod

Göteborg konst

 • Telefon 031-368 32 66
 • AdressSockerbruket 2
 • E-postadresscecilia.borgstrom-falth@kultur.goteborg.se
 • KontaktCecilia Borgström-Fälth
 • KontaktGöteborg Konst hanterar frågor som berör den inre och yttre offentliga konsten i Göteborg. Enheten arbetar med nya offentliga verk till gator, torg, parker och bostadsområden, och med inköp av konst som placeras på arbetsplatser, förskolor, skolor och äldreboenden.

Charles Felix Lindbergs Donationsfond

 • Telefon 031-368 32 66
 • AdressSockerbruket 2
 • KontaktCecilia Borgström-Fälth
 • KontaktGöteborgs kulturnämnd är styrelse för Charles Felix Lindbergs donationsfond och ska i enlighet med Lindbergs testamente "bereda till kommunfullmäktige inkomna framställningar om donationsmedlens användning samt att verkställa fullmäktiges beslut rörande fonden".
  Charles Felix Lindberg föddes 1840 och dog 1909 i Göteborg. Han donerade hela sin kvarlåtenskap till "stadens prydande och förskönande". När donationsfonden överlämnades till Göteborgs stad den 10 november 1910 uppgick den till
  2 179 458:90 kr.

  Under de senaste 100 åren har en stor del av Göteborgs offentliga utsmyckning finansierats av denna fond, t ex Poseidon, Järntorgsbrunnen och Slottsskogen. http://www.goteborg.se/skulptur
 • mån-fre 8-16.30