Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har 21 fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag. Varje förvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Kulturförvaltningen

Till kulturförvaltningen hör Stadsbiblioteket, fyra museer, Konsthallen och bland annat Stora Teatern. Förvaltningen fördelar stöd till det fria kulturlivet och har ansvar för namnsättningen av gator och torg. Charles Felix Lindbergs donationsfond, som finansierar en stor del av den offentliga utsmyckningen i Göteborg, ingår också i kulturförvaltningen. Kultur för barn och unga prioriteras.

Fri konst och kultur

Kulf/Kulis

 • Telefon 031-368 32 56
 • Adress Norra Hamngatan 8
 • E-postadress mia.bjorklund@kultur.goteborg.se
 • Kontakt Mia Björklund
 • Beskrivning KULF är ett konstkulturellt nätverk inom förskolan i Göteborg som bildades redan 1976.
  KULIS är ett konstkulturellt nätverk för grundskolan i Göteborg som infördes 1998.

Ung Kultur

Kultursommarjobb

Frilagret

 • Telefon 031-368 32 50
 • Adress Heurlins Plats 1
 • E-postadress frilagret@kultur.goteborg.se
 • Beskrivning Frilagret är ett kulturhus för ung kultur. Lokalen ligger i centrum och är till för alla från 13 år och uppåt som lever i och kring Göteborg.

  Frilagret erbjuder en arena för ung kultur, och det är stadens unga som sätter dess form och innehåll. http://www.frilagret.se/

Kommunikation

 • Telefon 031-368 32 04
 • Adress Norra Hamngatan 8
 • E-postadress asa.nohlstrom@kultur.goteborg.se
 • Kontakt Åsa Nohlström
 • Beskrivning Enheten ger kommunikationsstöd till Fri Konst och kulturs kärnverksamheter.

Kulturnatta

Medborgarskapsceremonin

 • Telefon 031-365 00 00
 • Adress Norra Hamngatan 8
 • E-postadress nyasvenskar@kultur.goteborg.se
 • Kontakt Camilla Carlefall
 • Beskrivning http://www.goteborg.se/medborgarskapsceremonin

Speldags

 • Telefon 031-368 32 59 031-368 32 57
 • Adress Norra Hamngatan 8
 • E-postadress speldags@kultur.goteborg.se
 • Kontakt Nestor del Castillo, Britt Ramsten
 • Beskrivning http://www.goteborg.se/speldags

Sommarunderhållningen

 • Telefon 031-368 32 59 031368 32 57
 • Adress Norra Hamngatan 8
 • E-postadress nestor.del.castillo@kultur.goteborg.se
 • Kontakt Nestor del Castillo, Britt Ramsten
 • Beskrivning http://www.goteborg.se/sommarunderhallningen

Kulturstöd

 • Telefon 031-368 32 64
 • Adress Norra Hamngatan 8
 • E-postadress kerste.broberg@kultur.goteborg.se
 • Kontakt Kerste Broberg
 • Beskrivning Kulturstöd arbetar med ett flertal olika stödformer till det fria kulturlivet i Göteborgs stad. http://www.goteborg.se/kulturstod

Göteborg konst

 • Telefon 031-368 32 66
 • Adress Sockerbruket 2
 • E-postadress cecilia.borgstrom-falth@kultur.goteborg.se
 • Kontakt Cecilia Borgström-Fälth
 • Beskrivning Göteborg Konst hanterar frågor som berör den inre och yttre offentliga konsten i Göteborg. Enheten arbetar med nya offentliga verk till gator, torg, parker och bostadsområden, och med inköp av konst som placeras på arbetsplatser, förskolor, skolor och äldreboenden.

Charles Felix Lindbergs Donationsfond

 • Telefon 031-368 32 66
 • Adress Sockerbruket 2
 • Kontakt Cecilia Borgström-Fälth
 • Beskrivning Göteborgs kulturnämnd är styrelse för Charles Felix Lindbergs donationsfond och ska i enlighet med Lindbergs testamente "bereda till kommunfullmäktige inkomna framställningar om donationsmedlens användning samt att verkställa fullmäktiges beslut rörande fonden".
  Charles Felix Lindberg föddes 1840 och dog 1909 i Göteborg. Han donerade hela sin kvarlåtenskap till "stadens prydande och förskönande". När donationsfonden överlämnades till Göteborgs stad den 10 november 1910 uppgick den till
  2 179 458:90 kr.

  Under de senaste 100 åren har en stor del av Göteborgs offentliga utsmyckning finansierats av denna fond, t ex Poseidon, Järntorgsbrunnen och Slottsskogen. http://www.goteborg.se/skulptur
 • mån-fre 8-16.30