Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har 21 fackförvaltningar. Dessutom finns tio stadsdelsförvaltningar och en rad bolag. Varje förvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Stadsrevisionen

Revisionskontorets arbete leds av en revisionsdirektör. På kontoret arbetar också cirka 30 kommunala yrkesrevisorer. Tjänstemännen utgör så kallade sakkunniga biträden till de förtroendevalda revisorerna (politiker). Yrkesrevisorerna på revisionskontoret är indelade i tre team som vardera leds av en teamledare. För varje nämnd och bolag har kontoret en granskningsansvarig yrkesrevisor.

Revisorskollegiet 2015-2018

 • Beskrivning Ledamöter:
  Lars Bergsten (M), ordförande
  Hans Aronsson (S), vice ordförande
  Vivi-Ann Nilsson (S)
  Sven Jellbo (L)
  Annika Johansson (MP)
  Bengt Bivall (V)
  Claes-Göran Lans (M)

  Ersättare:
  Torbjörn Rigemar (S)
  Annika Hofmann (M)
  Carina Henriksson Johansson (S)
  Gerhard Annvik (KD)

Christin Wrangstedt, revisionsdirektör

Nina Wiklander, kommunikationsansvarig

Anders Hasslöf, teamledare

Lisa Berlin, teamledare

Mats Bengtsson, teamledare

Barbro Larsson, nämndsekreterare

Lena Westergren, registrator

 • Måndag-fredag 9.00-15.00