Enhetskatalogen

Om fackförvaltningar i Göteborgs Stad
I Göteborgs Stad finns fackförvaltningar, stadsdelsförvaltningar och en rad kommunala bolag. Varje fackförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. De anställda tjänstemännen i fackförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.

Bra länkar:
Hitta fackförvaltningar
Hitta stadsdelsförvaltningar
Hitta bolag
Sök handlingar och protokoll
Sök politiker

Fastighetskontoret

Fastighetskontoret, foto Carin Rothell

Fastighetskontoret är fastighetsnämndens förvaltning och har cirka 200 anställda. Vi arbetar i huvudsak inom fyra olika områden: mark, exploatering, förvaltning och boende.

Kontorets uppgift är att skapa förutsättningar för goda bostäder och ett bra boende för dem som bor och vill bo i Göteborg samt stödja näringslivet genom att erbjuda mark för industri, handel, utbildning, forskning med mera.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Mån-fre 8.00 - 16.30
Besöksadress
Postgatan 10
Postadress
Box 2258
403 14 Göteborg
Fax
031-711 35 54

Reception

Telefon
031-368 11 43
Beskrivning
Öppet mån-fre 8 - 16.30

Arkiv

Telefon
031-368 11 44
Beskrivning
Öppet mån-fre 8-16.30
Telefontid mån-fre 8-16.30

Diarium

Telefon
031-368 11 45
Mån-fre 8.00 - 16.30