Enhetskatalogen

Om bolag i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal bolag. Vissa är helägda, andra är delägda. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera.

Bolagen i Göteborgs stad ägs av koncernbolaget Göteborgs Stadshus AB.
De är uppdelade i sju moderbolag: Energi, Bostäder, Lokaler, Näringsliv, Turism-Kultur-Evenemang, Hamn samt Kollektivtrafik. Dessutom ingår de interna bolagen samt de regionala bolagen.

Läs mer om bolagen i Göteborgs Stad

Älvstranden Utveckling

Lokaler

Foto: Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag med uppgift, av Göteborgs Stad, att leda och driva arbetet med utvecklingen av Norra och Södra Älvstranden.

Göteborgs Frihamns AB

 • Telefon 031-368 96 00
 • Adress Götaverksgatan 10

Södra Älvstranden Utveckling AB

 • Telefon 031-368 96 00
 • Adress Götaverksgatan 10

Norra Älvstranden Utveckling AB

 • Telefon 031-368 96 00
 • Adress Götaverksgatan 10

Fastighets AB Navet

 • Telefon 031-368 96 00
 • Adress Götaverksgatan 10

Fastighets AB Fribordet

 • Telefon 031-368 96 00
 • Adress Götaverksgatan 10

Älvstranden Gullbergsvass AB

 • Telefon 031-368 96 00
 • Adress Götaverksgatan 10

Norra Älvstranden Service AB (parkering)

 • Telefon 031-368 96 00
 • Adress Götaverksgatan 10