Enhetskatalogen

Om grundskolan i Göteborgs Stad
Från och med hösten samma år som ditt barn fyller sex år erbjuds ni förskoleklass. Vid sju år blir ditt barn automatiskt erbjuden en plats i den kommunala skolan i närheten där ni bor. Du kan även välja en annan skola och kontaktar då dess rektor direkt.

Läs mer om grundskola

Bräckeskolan F-6

Förskoleklass

Bräckeskolan ligger i Bräcke. Här går cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs sex. Som ett komplement till traditionella läromedel använder skolan digitala redskap. Eleverna arbetar i Google classroom, från årskurs 1. Skolan har även en profil med utepedagogik där vi använder oss av odlingsträdgårdar i undervisningen.

Telefon
031-366 72 22
Besöksadress
Tönsbergsgatan 8
Postadress
Box 22006
400 72 Göteborg
Fax
031-366 72 26
Kontakt
Expedition

Fritidsklubben

Telefon
072-855 46 66

Rektor, årskurs F-3

Telefon
031-366 72 20
Kontakt
Cecilia Thundal

Rektor, årskurs 4-6

Telefon
031-366 72 21
Kontakt
Angelique Bergagård

Biträdande Rektor F-6 och fritidshem

Telefon
070-780 52 65
Kontakt
Mats Kalén

Sjukanmälan

Telefon
Anmäl via Hjärntorget eller lämna ett meddelande på 031-366 72 24

Kurator

Telefon
031-366 72 35
Kontakt
Mariana Jansson

Skolsköterska

Telefon
031-366 72 27
Kontakt
Camilla Porsenklev

Skolläkare

Telefon
031-366 72 27
Kontakt
Via skolsköterska Camilla Porsenklev

Skolpsykolog

Telefon
031-366 67 45
Kontakt
Andreas Olsson

Fritidshem Hallon A

Telefon
070-591 36 09

Fritidshem Hallon B

Telefon
070-780 79 08

Fritidshem Fläder C

Telefon
070-780 79 07

Fritidshem Fläder D

Telefon
070-780 79 49

Fritidshem Aprikosen

Telefon
070-780 12 94

Fritidshem Björnbäret

Telefon
072-255 72 17

Fritidshem Citronfjärilen

Telefon
070-780 79 42

Fritidsklubb Humlan åk 3

Telefon
070-780 79 37