Enhetskatalogen

Om grundskolan i Göteborgs Stad
Från och med hösten samma år som ditt barn fyller sex år erbjuds ni förskoleklass som är en frivillig skolform. Vid sju år blir ditt barn automatiskt erbjuden en plats i den kommunala skolan i närheten där ni bor. Du kan även välja en annan skola och kontaktar då dess rektor direkt.

Läs mer om grundskola

Bräckeskolan F-6

Förskoleklass

Bräckeskolan ligger i Bräcke. Här går cirka 500 elever från förskoleklass till årskurs sex. Som ett komplement till traditionella läromedel använder skolan digitala redskap. Eleverna arbetar i Google classroom, från årskurs 1. Skolan har även en profil med utepedagogik där vi använder oss av odlingsträdgårdar i undervisningen.

Fritidsklubben

 • Telefon 072-855 46 66

Rektor, årskurs F-3

Rektor, årskurs 4-6

Biträdande Rektor F-6 och fritidshem

Sjukanmälan

 • Telefon Anmäl via Hjärntorget eller lämna ett meddelande på 031-366 72 24

Kurator

Skolsköterska

Skolläkare

 • Telefon 031-366 72 27
 • Kontakt Via skolsköterska Camilla Porsenklev

Skolpsykolog

 • Telefon 031-366 67 45
 • Kontakt Andreas Olsson

Fritidshem Hallon A

 • Telefon 070-591 36 09

Fritidshem Hallon B

 • Telefon 070-780 79 08

Fritidshem Fläder C

 • Telefon 070-780 79 07

Fritidshem Fläder D

 • Telefon 070-780 79 49

Fritidshem Aprikosen

 • Telefon 070-780 12 94

Fritidshem Björnbäret

 • Telefon 072-255 72 17

Fritidshem Citronfjärilen

 • Telefon 070-780 79 42

Fritidsklubb Humlan åk 3

 • Telefon 070-780 79 37