Enhetskatalogen

Familjerättsbyrån

föräldrar, mammor, pappor

Foto: Åza Larsson

Familjerättsbyrån utreder och erbjuder hjälp i familjerättsliga frågor som vårdnads-, boende- och umgängesfrågor, adoptionsärenden, faderskapsärenden och namnärenden.

Åker du kollektivt går du av vid hållplatsen Järntorget. Vi sitter i samma byggnad som Folkets Hus.

  • Mån-fre 8- 11.30 och 12.30-16.30.
    Drop-in för att fastställa faderskap har stängt veckorna 51, 52 och 01.