Enhetskatalogen

Filtrera

Visa som:
 • Boendestöd Funktionshinder

  Kommunal, Majorna-Linné

  Om du har en bestående psykisk, intellektuell eller neurologisk funktionsnedsättning kan du få boendestöd. Det kan både vara ett motiverande stöd och praktisk hjälp med personlig omvårdnad och hemmets skötsel. Boendestöd motverkar isolering och ger stöd i dina dagliga aktiviteter. Om du har frågor, är du välkommen att kontakta socialsekreterarna på Funktionshinderenheten som nås via Kontaktcenter..

 • Brukarrevision

  Kommunal, Centrum

  Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Revisionen går ut på att brukare intervjuar brukare. Den fokuserar på frågor om bemötande, delaktighet och inflytande.

 • Enheten för kontrakt och uppföljning

  Kommunal, Centrum

  Enheten för kontrakt och uppföljning ansvarar för administrering av stadens valfrihetssystem enligt LOV (lagen om valfrihetssystem). Grunden för arbetet är de förfrågningsunderlag som beslutas av kommunfullmäktige och som reglerar krav på privata utförare av till exempel hemtjänst. Enheten ansvarar för att - handlägga ansökningar om att bli godkänd som privat utförare i Göteborgs Stad - skriva överenskommelser med stadens egen regi - uppföljning av privata utförare samt stadens egen regi - ge stöd till utförare genom exempelvis informations- och dialogmöten - inrätta branschråd

 • Kontaktmannapoolen

  Kommunal

  Kontaktmannapoolen arbetar med att rekrytera, förmedla och handleda kontaktpersoner till ungdomar som är i behov av extra stöd och som är aktuella inom socialtjänsten i Göteborg. Vi sitter på gångavstånd från hållplatserna Brunnsparken, Domkyrkan och Lilla Torget.

 • Kvartetten gruppboende

  Fristående, Askim-Frölunda-Högsbo

  Kvartetten består av fyra gruppboenden som drivs i form av intraprenad. Kvartetten är en idéburen arbetsplats och det centrala för oss som bor och arbetar här är att utvecklas tillsammans.

 • Nätverkslaget Västra Hisingen

  Kommunal, Västra Hisingen

  När en person eller en grupp befinner sig i en situation som är svår att lösa, kopplas ibland Nätverkslaget i Västra Hisingen in och man ordnar ett så kallat nätverksmöte. Med stöd av Nätverkslaget bjuder då den som behöver hjälp in personer som är viktiga för honom/henne/hen. Syftet med mötet är att tillsammans diskutera den aktuella situationen och hitta gemensamma hållbara lösningar. Alla kan få hjälp av oss: barn, ungdomar, vuxna, personalgrupper, familjer, elever eller skolklasser. Innan arbetet kan sätta igång behöver Nätverkslaget ett uppdrag från exempelvis en socialsekreterare eller en rektor.

 • Sambuh

  Kommunal, Västra Hisingen

  Sambuh är ett HVB (Hem för vård eller boende) och stödboende för ungdomar 16-20 år. Verksamheten riktar sig till dig som av olika anledningar inte kan bo kvar hemma och behöver stöd till att bli självständig och klara ett eget boende. Sambuh kan endast ta emot ungdomar som är folkbokförda i någon av stadsdelarna på Hisingen. Då Sambuh är ett bistånd via Socialtjänsten, görs ansökan hos socialsekreterare i aktuell stadsdel.

 • Social utveckling

  Kommunal, Centrum

  Social utveckling vänder sig till dig som arbetar i Göteborg och vill ha stöd och kompetensutveckling inom det sociala området. Vi erbjuder kurser och föreläsningar, men skräddarsyr också processtöd och konsultationer utifrån dina behov. Vårt stöd är kostnadsfritt. Genom oss kan du till exempel lära dig mer om alkohol- och drogförebyggande arbete, radikalisering och våldsbejakande extremism, sexuell hälsa, brottsutsatthet och våld i nära relationer. Social utveckling arbetar också med att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom det sociala området. Läs mer på socialutveckling.goteborg.se