Enhetskatalogen

Filtrera

Visa som:
 • Geodataavdelningen, mätning

  Kommunal

  Vi kan erbjuda GPS-mätning med stor noggrannhet. När du ska bygga utför vi utstakning och lägeskontroller. Med utstakning menas att byggnadens läge märks ut på marken enligt bygglovsbeslut. När grundläggningen är klar görs en lägeskontroll då vi kontrollerar att byggnaden kommit i det läge på fastigheten som bygglovet anger. Detta för att garantera omkringliggande fastigheters rättigheter.

  Öppettider

  Enheten har inga besökstider utan har istället rådgivning per telefon.
  Vår kundservice hjälper dig gärna med enklare frågor måndag- fredag 9-16 samt torsdag- fredag 9-12
 • Lantmäteri

  Kommunal, Centrum

  Huvuduppdraget för lantmäterimyndigheten är att ansvara för ärenden i egenskap av kommunal lantmäterimyndighet i Göteborgs stad. Däribland utgår bland annat att handlägga lantmäteriförättningar, hålla sammanträden för att bilda samfällighetsföreningar och ge samrådsvar i detaljplaner.

  Öppettider

  Mån-ons kl 9-12, 13-16
  Tor-fre kl 9-12