Enhetskatalogen

Filtrera

Visa som:
 • Al-Hoda förskola

  Fristående, Angered

  Förskolan har två avdelningar, en 1-3 års verksamhet samt 3-5 års verksamhet. Månen är småbarnsavdelningen för barn i åldrarna 1 - 3 år. Grundläggande för barn i dessa åldrar är att få känna trygghet och glädje på förskolan. Här får de en positiv inställning till sig själva och sin omgivning. Det är viktiga förutsättningar för att barnen skall kunna tillgodogöra sig allt spännande och lärorikt som vi kan erbjuda.Här arbetar vi också med grundläggande begreppsbildning i olika former. Leken ges stort utrymme för att barnen skall lära sig att ta hänsyn till varandra och fungera bra tillsammans i grupp. Skapande, rörelse och rytmik ingår i verksamheten, liksom utevistelse Det arbetar tre pedagoger, två barnskötare samt en förskolelärare på avdelningen Månen.

 • Allmänna Vägen 40 förskola

  Kommunal, Majorna-Linné

  Bakgårdens förskola är en förskola med två avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år. En viktig del av vår verksamhet är arbetet med den språkliga utvecklingen med fokus på rim, ramsor, sagor och sånger. Vi arbetar med tecken som stöd (TAKK-tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

 • Amhults Byväg 10 förskola

  Kommunal, Västra Hisingen

  På Amhultsgården finns både förskola och förskoleklass. Du hittar Amhultsgården i området Amhult trägårdsstad nära vattnet och skogen.

 • Amiralitetsgatan 19 B förskola

  Kommunal, Majorna-Linné

  På vår förskola strävar vi efter att i samarbete med föräldrar ge varje barn möjlighet att utvecklas till en öppen, självständig, nyfiken och positiv människa. Barnens behov styr dagens rutiner och aktiviteter på förskolan. Vi vägleder barnen i deras språkliga, kreativa och sociala utveckling. På förskolan finns utrymme för lek, som är barnets viktigaste verktyg för att bearbeta upplevelser och känslor. Vi vill att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och att de ska trivas hos oss!

 • Annandagsgatan 1 förskola

  Kommunal, Östra Göteborg

  I Östra Göteborg har flera förskolor valt att låta sig inspireras av Reggio Emilia-filosofin. Detta pedagogiska förhållningssätt är förankrat i en humanistisk livshållning som bygger på en tro om människans möjligheter och med en djup respekt för barnet. Förskolorna i Östra Göteborg har utbildade kokerskor/kockar som med få undantag lagar maten från grunden.

 • Apelsingatan 15 förskola

  Kommunal, Västra Göteborg
  Inriktning: I ur och skur

  På I Ur och Skur-förskola satsas på hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan. Förskolan inspireras av både Reggio Emilias filosofi och av forskning om hur utomhusmiljön kan skapa så stora sinnesuttryck som möjligt. Här finns två hemvister med runt 34 barn. En hemvist är för de yngre barnen, mellan 1 och 3 år, den andra är för äldre barn mellan 3 och 5 år.

 • Aprilgatan 2A förskola

  Kommunal, Östra Göteborg

  I Östra Göteborg har flera förskolor valt att låta sig inspireras av Reggio Emilia-filosofin. Detta pedagogiska förhållningssätt är förankrat i en humanistisk livshållning som bygger på en tro om människans möjligheter och med en djup respekt för barnet. Förskolorna i Östra Göteborg har utbildade kokerskor/kockar som med få undantag lagar maten från grunden.

 • Arken Tynnereds Kyrka

  Fristående, Västra Göteborg

  Förskolan Arken är en förskola i Tynnered med kristen profil. Här byggs den kristna värdegrunden upp från början och ger barnet möjlighet att växa i tro, trygghet och gemenskap!

 • Backa Kyrkogata 3 förskola

  Kommunal, Norra Hisingen

  Förskolan Backa Kyrkogata 3 är en förskola med fyra avdelningar belägen i natursköna Backa med närhet till skog, skola, Backa Västergård, lek- och idrottsplatser, bibliotek och Backa Kulturhus. Förskolan ligger i närhet av busshållplats där stombuss trafikerar med hög turtäthet. Vårt mål är att skapa en lustfylld och inspirerande lärmiljö både inom- som utomhus. Vi har en stor gård med en omväxlande miljö som bjuder in till kreativ utomhuslek för både stora och små barn.

 • Backa Kyrkogata 7 förskola

  Kommunal, Norra Hisingen

  Backa Kyrkogata 7 är en förskola med två avdelningar belägen i natursköna Backa med närhet till skog, skola, Backa Västergård, lek- och idrottsplatser, bibliotek och Backa Kulturhus. Förskolan ligger i närhet av busshållplats där stombuss trafikerar med hög turtäthet. Förskolan har en avdelning för åldrarna 1-3 och en avdelning för åldrarna 3-5. På förskolan arbetar utbildade förskollärare och barnskötare. Vårt mål är att skapa en lustfylld och inspirerande lärmiljö både inom- som utomhus. Vi har en gård med omväxlande miljö som inbjuder till kreativ utomhuslek för både stora och små barn.

 • Backa Kyrkogata 9 förskola

  Kommunal, Norra Hisingen

  Förskolan Backa Kyrkogata 9 är en förskola med två avdelningar belägen i natursköna Backa med närhet till skog, skola, Backa Västergård, lek- och idrottsplatser, bibliotek och Backa Kulturhus. Backa Kyrkogata 9 har en avdelning för åldrarna 1-3 och en avdelning för åldrarna 3-5. På förskolan arbetar utbildade förskollärare och barnskötare. Vårt mål är att skapa en lustfylld och inspirerande lärmiljö både inom- som utomhus. Vi har en gård med omväxlande miljö som inbjuder till kreativ utomhuslek för både stora som små barn.

 • Backa Västergård

  Fristående, Norra Hisingen

  I och kring huset från 1800-talet huserar Backa Västergårds förskola och fritidshem. På förskolan går barn 1-5 år. Till fritidshemmet kommer barnen från lågstadiet. Barnen får medverka i daglig omsorg och skötsel av djur och miljö, både som grupp och individuellt. Lantgårdsprofilen innebär att barnen får möjlighet att följa ett naturligt kretslopp där barnens egna upplevelser sätts i centrum.