Enhetskatalogen

Filtrera

Du som utsatts för eller bevittnat ett brott, eller är anhörig till någon som utsatts för brott, kan få hjälp att hantera dina upplevelser.

Kommunen har även verksamheter som riktar sig till dig som har begått ett brott.

Mer information om brott och brottsoffer

Visa som:
 • Barnhuset

  Kommunal
  Inriktning: barn, offer, unga

  På Barnhuset samverkar socialsekreterare, polis, åklagare, barnläkare och barnpsykolog från barn- och ungdomspsykiatrin när det finns misstanke om att barn eller unga, 0-18 år, har blivit utsatta för sexuella övergrepp, misshandel eller kvinnlig könsstympning. På Barnhuset finns särskilt anpassade lokaler för polisförhör med barn. I anslutning till förhöret kan barnet eller den unga och deras familjer få krisstöd vid behov. Barnhuset erbjuder konsultation till socialtjänsten, förskolor, skolor, sjukvård, ungdomsmottagningar och andra professionella i frågor som gäller oro för att ett barn eller en ungdom utsätts för sexuella övergrepp, misshandel eller kvinnlig könsstympning. Är du som föräldrar, anhörig eller annan vuxen i ett barns närhet orolig för att barnet har utsatts för sexuella övergrepp, misshandel  eller kvinnlig könsstympning ska du vända dig till socialkontoret där barnet bor. Du kan läsa mer på sidan Misstanke om barn som far illa, på www.goteborg.se

 • Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

  Kommunal

  Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet arbetar tillsammans med tio statliga myndigheter mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan.

  Öppettider

  • mån-fre 8-16.30
 • Medlingsverksamheten

  Kommunal
  Inriktning: förövare, offer, unga

  Medling är ett frivilligt möte mellan en person som har begått ett brott och den som drabbats av brottet. Tillsammans med en medlare får de en möjlighet att prata om det som har hänt. Vi sitter på gångavstånd från bland annat hållplatserna Brunnsparken, Domkyrkan och Lilla Torget.

 • Nätverkslaget

  Kommunal
  Inriktning: förövare, unga, ungdomar i riskzon

  Nätverkslaget arbetar med nätverksmetoden för att hjälpa personer som hamnat i svårigheter. Han eller hon kan just då ha det svårt att ta kontakt med viktiga personer i sitt nätverk som till exempel familj, släkt och vänner. Samtidigt har det stor betydelse för framtiden att få stöd och hjälp från sin omgivning. I nätverksmötet samlas viktiga personer från det privata och professionella nätverket för att tillsammans samtala och skapa förståelse kring en situation och gemensamt komma fram till förslag och lösningar. I mötet kan nätverket hitta vägar till en positiv förändring. Kontakta oss om du vill vet mer!

 • Socialsekreterare i samverkan med polisen

  Kommunal
  Inriktning: förövare, unga

  Socialsekreterarna finns med polisen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp ungdomar som varit inblandade i kriminalitet. Vi arbetar på två sätt, ute på fältet och vid häktet, och du når oss lättast på telefon. Socialsekreterarnas roll är att vara en länk mellan den anhållne eller häktade och socialtjänsten, frivårdsmyndigheten med flera. Vi arbetar i hela Göteborgsregionen.

 • Stödcentrum för brottsutsatta

  Kommunal
  Inriktning: unga

  Vi sitter centralt i närheten av Stadsmuseet på Norra Hamngatan 8, 3 trappor upp. Om du åker kollektivt kan du åka till hållplatserna Brunnsparken, Domkyrkan och Lilla Torget. Du kan söka din egen resväg i Västtrafiks reseplanerare på www.vasttrafik.se.

  Öppettider

  • Ordinarie öppettider: mån-fre 8-16.30.
 • Ungdomstjänst

  Kommunal
  Inriktning: förövare, unga

  Ungdomstjänst är ett möjligt straff för ungdomar under 18 år som dömts för brott. Den unge får utföra oavlönat arbete och ta del av andra insatser som skall motverka att nya brott begås. Vi sitter på gångavstånd från bland annat hållplatserna Brunnsparken, Domkyrkan och Stenpiren.