Enhetskatalogen

Filtrera

Om arbetsmarknadsinsatser i Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har arbetsmarknadsinsatser för dig som är arbetssökande och har försörjningsstöd eller är sjukskriven. Insatserna vänder sig till dig som behöver stöd för att komma ut i arbetslivet.

Läs mer om stöd till arbetssökande

Visa som:
 • Aktivitetstorget

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Östra Göteborg

  Aktivitetstorget är till för dig som har ansökt om försörjningsstöd eller ansökt om boende. Vi arbetar med både jobb- och/eller bostadssökande. Du kommer till oss via anmälan av din handläggare på socialkontoret. På Aktivitetstorget får du gruppinformation men framförallt får du individuell coachning med målsättningen att du ska komma i sysselsättning och/eller hitta en bostad.

  Öppettider

  Måndag-fredag 8.30-16.30, onsdagar 8.30-18.00.
 • Arbetscentrum

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Örgryte-Härlanda

  Hos Arbetscentrum erbjuds insatser som ger dig ökade möjligheter att närma dig arbetsmarknaden. Insatsen beviljas av din socialsekreterare på enheten för ekonomiskt bistånd.

 • Arbetsmarknadstorget (Hisingen)

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Lundby, Boende i Norra Hisingen, Boende i Västra Hisingen

  För dig som är arbetslös Hisingsbo 18 - 65 år. Du har försörjningsstöd och behöver insatser från både socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Du ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att vi bedömer att du bör kunna komma ut i arbete inom 8-12 månader med Arbetsmarknadstorgets stöd. Vill du få hjälp av Arbetsmarknadstorget ska du prata med din handläggare på socialkontoret.

  Öppettider

  mån-fre 9-12, 13-15
 • Ayande

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Askim-Frölunda-Högsbo, Boende i Västra Göteborg

  Ayande hjälper dig som mår psykiskt dåligt, är mellan 18 och 29 år och bor i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo eller Västra Göteborg. Vi stöttar dig som är framme vid att börja jobba mot arbete och/eller studier och behöver hjälp och stöd att komma vidare och nå målet. Teamet består av coacher, psykolog, kurator, arbetsterapeut och samordnare.

 • Columbus

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Centrum, Boende i Majorna-Linné, Boende i Örgryte-Härlanda

  Columbus hjälper dig som är arbetslös ung vuxen och vill komma vidare till arbete eller studier men mår för psykiskt dåligt för att göra det på egen hand. Vi sätter upp mål utifrån dina förutsättningar och arbetar tillsammans för att du ska nå dem. Vi finns för dig som är 18-29 år och bor i stadsdelarna Örgryte-Härlanda, Majorna-Linné eller Centrum.

 • DISA +

  Regional
  Inriktning: Boende i Centrum, Boende i Majorna-Linné, Boende i Örgryte-Härlanda

  DISA+ vänder sig till dig som är mellan 18 och 29 år som på grund av psykisk ohälsa eller psykiatrisk funktionsnedsättning behöver ett samordnat individuellt stöd av en jobbcoach för att närma dig arbete eller studier. Tillsammans med jobbcoachen gör ni upp en plan. Ambitionen är att du inom ett år ska ha kommit igång i praktik, studier eller arbete. Vi samarbetar med de som är viktiga kring dig, t.ex. vårdgivare, socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och ditt privata nätverk.

 • Extra kraft

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Angered, Boende i Askim-Frölunda-Högsbo, Boende i Centrum, Boende i Lundby, Boende i Majorna-Linné, Boende i Norra Hisingen, Boende i Västra Göteborg, Boende i Västra Hisingen, Boende i Örgryte-Härlanda, Boende i Östra Göteborg

  Extra Kraft riktar sig till unga arbetslösa mellan 18 och 25 år. Under en period på 6 månader får de möjligheten att utföra meningsfulla uppgifter inom föreningslivet. Föreningen blir arbetsgivare medan idrotts- och föreningsförvaltningen står för alla lönekostnader. Exempel på arbetsuppgifter kan vara: • Administrativa uppgifter, IT-arbete med hemsidor etc • Ledar- och tränaruppgifter (barn och ungdom) • Rekryteringskampanjer, informationsuppgifter • Anordna arrangemang eller cuper • Pröva-på-verksamheter • Föreningsvärd (café och öppen verksamhet) • Drifts- och skötseluppgifter (inne och ute) Ungdomar som kan bli aktuella för anställning ska vara arbetslösa, inskrivna på arbetsförmedlingen, vara berättigade till Nystartsjobb eller ha fått försörjningsstöd under 6 månader. Föreningar som lämnat in intresseanmälan bedöms bland annat utifrån om de har resurser att handleda och kan erbjuda meningsfulla uppgifter. Det är bland annat viktigt att den anställde inte arbetar ensam. Föreningar som anses lämpliga matchas mot en arbetssökande med hjälp av arbetsförmedlingen och idrotts- och föreningsförvaltningen.

 • Hikikomori

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Askim-Frölunda-Högsbo, Boende i Lundby, Boende i Norra Hisingen, Boende i Västra Göteborg

  Projekt Hikikomori ska stötta unga 15-24 år att komma igång med studier eller arbete. Vi har två team i Göteborgs Stad: Hisingen och Väster. Teamen erbjuder individuellt anpassade insatser från pedagoger, socionomer, fritidsledare, rekryterare och arbetsförmedlare.

 • Iter

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Angered, Boende i Askim-Frölunda-Högsbo, Boende i Centrum, Boende i Lundby, Boende i Majorna-Linné, Boende i Norra Hisingen, Boende i Västra Göteborg, Boende i Västra Hisingen, Boende i Örgryte-Härlanda, Boende i Östra Göteborg

  Iter är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och organisationer i Europa. Genom Iter kan ungdomar, 18-29 år, resa ut i Europa och jobba som volontärer. Målet är att inspirera och motivera unga till sysselsättning.

 • Jobbcentralen

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Angered, Boende i Lundby

  JobbCentralen är en arbetsmarknadsinriktad verksamhet som vänder sig till dig som är Lundbybo, är arbetslös och i behov av stöd att få jobb eller börja studera. Vi tar emot dig som är 18-64 år, har ordnat boende och barnomsorg. Du har försörjningstöd, men inget pågående missbruk. Genom JobbCentralen kan du som är arbetslös snabbt komma igång i aktivitet genom praktik och/eller arbetsträning. Under din tid på JobbCentralen har du kontinuerlig kontakt med en Arbetskonsulent som i samarbete med dig skaffar en praktikplats. Målet är att du ska bli stärkt i ditt sökande efter arbete på den öppna arbetsmarknaden eller studier och få tillgång till aktiviteter från Arbetsförmedlingen. Vi tar emot sökande på remiss från socialkontoret. Efter att vi tagit emot en remiss kallar vi till ett trepartsamtal, då din socialsekreterare, du och Arbetskonsulent lägger upp en gemensam individanpassad arbetsplan och bestämmer i vilken omfattning du skall delta i vår verksamhet. Du får stöd i sökandet efter arbete eller studier och i kontakten med Arbetsförmedlingen. Vi har söka jobb-aktiviteter och för arbetspraktiken försöker vi, i den mån det är möjligt, ta hänsyn till dina önskemål, idéer och intresse. Du har också möjlighet att få arbetsträning i snickeri, miljögrupp eller textil. Under tiden som du är inskriven i JobbCentralen har vi löpande kontakt med din socialsekreterare. Under praktiken utgår ingen annan ersättning än försörjningsstödet, men deltagaren omfattas givetvis av vår kollektiva försäkring.

 • Jobbhörnet

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Angered

  Jobbhörnet vänder sig till dig som har försörjningsstöd i stadsdelen Angered och är arbetssökande i åldern 18-64 år. Målet är att du ska komma ut i arbetslivet. Jobbhörnet erbjuder söka-jobb aktiviteter, gruppaktiviteter, kontakt med arbetsgivare mm. För att komma till oss gör din handläggare på socialkontoret en anmälan. Jobbhörnet har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

  Öppettider

  mån-fre 10-16
 • Klippankooperativen

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Angered, Boende i Askim-Frölunda-Högsbo, Boende i Centrum, Boende i Lundby, Boende i Majorna-Linné, Boende i Norra Hisingen, Boende i Västra Göteborg, Boende i Västra Hisingen, Boende i Örgryte-Härlanda, Boende i Östra Göteborg

  Klippankooperativen består av fyra kooperativa enheter uppbyggda som ideella föreningar; Handpapper Klippan, Lera med mera Klippan, Klippan BAK och Fram samt Hunddagis Klippan.

  Öppettider

  Mån-fre 8 - 16
 • Krami

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Angered, Boende i Askim-Frölunda-Högsbo, Boende i Centrum, Boende i Lundby, Boende i Majorna-Linné, Boende i Norra Hisingen, Boende i Västra Göteborg, Boende i Västra Hisingen, Boende i Örgryte-Härlanda, Boende i Östra Göteborg

  Krami är en samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Göteborgs Stad där vi har ett gemensamt arbetssätt för att erbjuda stöd och vägledning till arbete eller studier. Verksamheten bedrivs på Arbetsförmedlingen i Gamlestaden, där samtliga myndighetsrepresentanter arbetar.  Vi arbetar med både kvinnor och män som har en bakgrund av kriminalitet och/eller missbruk eller befinner sig i riskzonen för kriminalitet. De som kommer till oss ska ha lämnat det bakom sig och det ska finnas en vilja till förändring. Deltagaren ska vara drogfri samt ha ordnat boende och barnomsorg.

 • Miljöteamet

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Västra Hisingen

  Miljöteamet riktar sig till dig som bor i Biskopsgården och har rätt till försörjningsstöd. Du ska ha behov av arbetsträning och du får hos oss möjlighet att förberedda dig på de krav som gäller på arbetsmarknaden. Vi gör olika sysslor som förekommer inom de kommunala bolagen och inom Biskopsgårdens stadsdelsförvaltning.

 • Motiva

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Angered

  I Angered finns arbetskraft med stor kompetens och många olika erfarenheter. En del av dem saknar jobb, men vill få en chans på arbetsmarknaden. Projekt Motiva arbetar för att fler ska få ett arbete och en egen försörjning. Vi matchar de arbetssökande mot de behov som din organisation har, så att rätt person hamnar på rätt arbetsplats.  

 • Returhuset

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Östra Göteborg

  Returhuset arbetar med rehabiliterande sysselsättning för dig som är arbetssökande och har försörjningsstöd. Vi har platser i återvinningsverkstäder, trädgård/butik och i vårt lunch-kafé - allt med miljöinriktning. Verksamheten syftar till att stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

  Öppettider

  Öppettider kafé och butik:
  Tis–fre 10–16
  Lör–sön 11–16
 • Samordningsförbundet Göteborg Centrum

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Centrum, Boende i Majorna-Linné, Boende i Örgryte-Härlanda

  Samordningsförbundet finns för dig som har problem med psykisk ohälsa och/eller långvarigt bidragsberoende och bor i Örgryte-Härlanda, Centrum eller Majorna-Linné. Vi arbetar för snabb återgång till arbetslivet genom en effektiv samordning av myndigheternas resurser och kompetenser. Samordningsförbundet består av Göteborgs Stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen.

 • Stegvis utbildning till bristyrken

  Kommunal

  Skräddarsydd stegvis utbildningar för dig som vill jobba inom industri, storkök eller äldreomsorg. De går att läsa med språkstöd och ger goda chanser till jobb. För att börja behöver du vara inskriven vid Kompetenscenter eller Centrum för arbetsmarknadsanställningar.

 • Tvätteriet

  Kommunal
  Inriktning: Boende i Västra Hisingen

  Du kan komma till vår arbetsträning om du är aktuell i Biskopsgårdens Individ- och familjeomsorg och får försörjningsstöd. I tvätteriet tar vi hand om kläder och städmaterial; tvättar, sorterar, stryker och paketerar samt städ i kontorshuset. Du ingår i ett arbetslag där arbetsledaren planerar dagens uppdrag.