Länk till sidan
Dalheimers Hus Träffpunkt

Webbinnehållsvisning

Actions

Konferenser och föreläsningar på Dalheimers hus

Konferens i Dalheimerssalen Foto Peter Svensson

Är ett självklart forum och en given mötesplats för alla som är intresserade av att ta del av och förmedla de senaste rönen inom aktuell forskning och praktik vad beträffar funktionsnedsättningar. Vi kan också vara din partner i allt från idé till genomförande av din konferens.

Konferenser 2015

Här kan du läsa om vilka konferenser som är planerade för året.

25 maj Välkommen till utbildningsdagen Familjer i sorg

Tröst och hopp Pastor Nina Holgersson, anhörigkonsulent Anna Dagerud och diakon Inger Hallén. Att följa en person med obotlig sjukdom fram till döden - närstående inom palliativ vård Kurator/Socionom, Med Dr Inger Benkel. Hon arbetar inom Palliativ sektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, på sjukhusavdelning. Det är dödsviktigt att prata om döden I föreläsningen blandar Mia Berg, som är journalist och regionansvarig för Randiga Huset i Sundsvall sina egna erfarenheter av att förlora sin pappa som sjuåring med berättelser från sin bok. Vad gör en anhörigkonsulent? Anhörigstödet riktar sig till alla - anhöriga, vänner eller grannar - som stödjer eller vårdar någon närstående som har en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller är äldre.

 Plats: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg 
Pris: 650 kronor exklusive moms. Förfriskningar och lunch ingår. 
Sista anmälningsdag: 11 maj 

Anmälan görs via www.goteborg.se/dalheimershus eller mejla in din anmälan till thomas.kollberg@socialresurs.goteborg.se Glöm inte att uppge faktureringsadress inklusive organisationsnummer och eventuell specialkost.

Läs programmet här.

Anmäl dig här.

27 maj utbildningsdag om Huntingtons sjukdom

Återigen välkommen till en utbildningsdag om Huntingtons sjukdom. Vår ambition är att vara en mötesplats och ett forum för er som arbetar nära personer med sjukdomen. Målsättningen med våra utbildningsdagar är att ge ökade kunskaper om sjukdomen och hur man skapar god struktur och omvårdnad för personer med sjukdomen och deras anhöriga.

Praktisk information Plats: Dalheimers hus 
Kostnad:895 kronor. I priset ingår föreläsningar, lunch och förfriskningar 
Sista anmälningsdag är 18 maj.

Läs programmet här

15:e Västsvenska kommunikationskarnevalen 1–2 juni.

Årets tema är AKK och flerspråkighet. Ett ämne som under karnevalens 15 - åriga historia blivit allt mer aktuellt.
Karnevalens fokus är som alltid kommunikation och allas rätt till kommunikation.

Årets konferens hålls på Radisson Blu Hotel i centrala Göteborg, ett stenkast från centralstationen och flygbussar.
Om du vill bo på hotellet, så ange det i anmälan, så skickar jag ett bokningsformulär. (Bokning av hotellrum sker av er deltagare själva)

All information om innehåll och hur du anmäler dig finns i bifogad fil.

Det finns platser kvar på konferensen kommunikationskarnevalen i Göteborg 1-2 juni. I år är temat hetare än någonsin: AKK och Flerspråkighet. Kom och lyssna till Juan Bornman från Sydafrika och många andra spännande och duktiga föreläsare. Årets utställning där du hittar det seanste inom kommunikation och funktionshinder är större än någonsin. Så kan du inte komma på hela konferensen - så kom och besök utställningen och miniseminarierna!

Läs programmet här.

Läs mer om gratismässan i samband med konferensen.

Anmäl dig här (öppnas i samma fönster)

Utbildningsdag om beteendestörning efter hjärnskada 4 juni.

Välkommen till en utbildningsdag om kognitiv rehabilitering med neuropsykologiska perspektiv.Vid stroke, traumatiska hjärnskador och vid andra neurologiska hjärnskador, drabbas olika delar av hjärnan. Beroende på var skadan uppstår kan det bli olika beteendestörningar som påverkar förmågan att klara vardagliga aktiviteter. Neglekt, spatial störning, nedsatt impulshämning, afasi och nedsatt insikt är benämningar på olika kognitiva svårigheter. Kognition handlar om att förstå och hantera sin värld och sitt liv.

Läs programmet här.

Anmäl dig här (öppnas i samma fönster).

8:e Familjehemskonferensen i Göteborg 9 – 11 september.

Välkommen till åttonde Familjehemskonferensen i Göteborg 9 – 11 september 2015. Familjehem Göteborgs Stad, rekrytering & utbildning har åter glädjen att hälsa dig välkommen till Göteborg. Vår ambition är som alltid att konferensen skall vara ett forum och en mötesplats för alla som arbetar och verkar inom familjehemsvården.

Konferensen är fullbokad. Vi kan bara ta emot anmälningar från dig som reserverat plats tidigare. Senast den 8 maj måste vi veta om du vill ha din plats. Det finns möjlighet att sätta upp sig på en reservlista, ifall någon ordinarie avbokar sin plats.

 

Läs hela programmet här

Anmäl dig till konferensen här.

Kontaktperson

Thomas Kollberg konferenssammordnare når du via växeln 031-367 97 52.
Ann-Charlotte Lundevall konferensvärdinna når du via växeln 031-367 97 52.
Tony Ulfbratt chef för konferensverksamheten når du via växeln 031-367 97 52.

Senast uppdaterad 2015-05-19
Complementary Content
${loading}