Länk till sidan
Dalheimers Hus Träffpunkt

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Konferenser och föreläsningar på Dalheimers hus

Konferens i Dalheimerssalen Foto Peter Svensson

Är ett självklart forum och en given mötesplats för alla som är intresserade av att ta del av och förmedla de senaste rönen inom aktuell forskning och praktik vad beträffar funktionsnedsättningar. Vi kan också vara din partner i allt från idé till genomförande av din konferens.

Konferens program för hösten.

30—31 oktober Två dagar på temat Gör Göteborg jämlikt 

Hela staden för social hållbarhet. På Svenska Mässan. En konferens som kommer göra skillnad. Ledningsgruppen för social hållbarhet inbjudet till två konferens dagar om social hållbarhet. Under konferensen kan du lyssna på vad ledande forskare och representanter från staden, näringslivet, frivillig sektorn, universitetet tycker bör göras för att minska klyftorna och göra Göteborg till en stad för alla. Syftet är också att deltagarna deltar aktivt i workshops och på så sätt är med och bidrar till hur Göteborg ska jobba vidare med dessa frågor. Under konferensen kommer huvudrapporten om "Skillnader i livsvillkor och hälsa att presenteras.

Praktisk information

Detta gäller för stadsdelsförvaltningarna och Social resursförvaltning.
Anmälningar till konferensen hanterad intern inom stadsdelsförvalningarna och Social resursförvaltning. 90platser/förvaltning är reserverad den 30 oktober och 35 platser/förvaltning den 31 okotober.

Detta gäller för stadens övriga förvaltningar och bolag samt samarbetsparners.
Den 30 oktober kommer cirka 400 platser finnas tillgängliga och den 31 oktober cirka 120 platser.
Konferensavgiften är 500 exklusive moms/konferensdag.

Här kan du läsa progammet till konferensen.

Anmäl dig till konferensen här

13-14 november konferensen Att leva hela livet - En konferens om förvärvade hjärnskador.

Välkommen till den åttonde ”Att leva hela livet konferensen” i Göteborg. Vår ambition med den årliga konferensen är att presentera det senaste från forskning och praktik och vara en mötesplats och ett forum som inspirerar och ger nya kunskaper. Målgrupp för dagarna är yrkesverksamma inom habilitering och rehabilitering, biståndsbedömare, personliga assistenter, personal på försäkringskassan och arbetsförmedlingen, goda män och överförmyndare, politiker, brukare, anhöriga och givetvis alla som intresserade av dessa frågor.

Arrangörer är; Dalheimers hus – Social resursförvaltning/Göteborgs Stad, Björkbacken – rehabilitering och aktivering, SDF Askim-Frölunda-Högsbo/Göteborgs Stad och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft lokalförening Göteborg m o.

Här kan du läsa programmet till konferensen.

Anmäl dig till konferensen här

26 november Utbildningsdag om Huntingtons sjukdom på Dalheimers hus .

Välkommen till en utbildningsdag för personal som arbetar nära personer med Huntingtons sjukdom. Målsättningen med dagen är att ge ökade kunskaper om sjukdomen och hur man skapar god struktur och omvårdnad för personer med sjukdomen och deras anhöriga. Målgrupp för dagen är personliga assistenter, personal inom hemtjänsten, gruppboenden, sjukvården och övriga som arbetar nära personer med Huntingtons sjukdom.

Föreläsare: Psykiatrisköterska Carina Hvalstedt arbetar på Lystra personlig assistans. Leg. Logoped Amanda Nyberg arbetar på DART, som är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Drottning Silvias barn – ungdoms sjukhus. Leg psykolog Ulrika Hösterey – Ugander arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset, klinisk genetik.

Här kan du läsa hela programmet.

3 december Vad är Dystrofia myotonika Typ 1?

Välkommen till en utbildningsförmiddag där teamet från Neuromuskulärt centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, föreläser ur sina olika yrkesperspektiv om vad sjukdomen innebär och dess konsekvenser, både för den som drabbas och för anhöriga. Under förmiddagen finns utrymme för frågor och funderingar. Förmiddagen riktas till personal inom hemtjänst, boendestöd, personliga assistans, hemsjukvård, biståndshandläggare och andra som arbetar inom vård och omsorg och som vill lära sig mer om sjukdomen. Neuroförbundet Göteborg kommer att finnas på plats och presentera sin verksamhet.

Plats: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Datum & tid: 3 december 09.00 – 12.00 Pris: 300 kronor(exklusive moms)inklusive förfriskningar.

Här kan du läsa programmet

Kontakt person

Thomas Kollberg telefon 031-367 97 52

 

Senast uppdaterad 2014-10-22