Länk till sidan
Dalheimers Hus Träffpunkt

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Konferenser och föreläsningar på Dalheimers hus

Konferens i Dalheimerssalen Foto Peter Svensson

Är ett självklart forum och en given mötesplats för alla som är intresserade av att ta del av och förmedla de senaste rönen inom aktuell forskning och praktik vad beträffar funktionsnedsättningar. Vi kan också vara din partner i allt från idé till genomförande av din konferens.

Konferens program för hösten.

26 november Utbildningsdag om Huntingtons sjukdom på Dalheimers hus .

Välkommen till en utbildningsdag för personal som arbetar nära personer med Huntingtons sjukdom. Målsättningen med dagen är att ge ökade kunskaper om sjukdomen och hur man skapar god struktur och omvårdnad för personer med sjukdomen och deras anhöriga. Målgrupp för dagen är personliga assistenter, personal inom hemtjänsten, gruppboenden, sjukvården och övriga som arbetar nära personer med Huntingtons sjukdom.

Föreläsare: Psykiatrisköterska Carina Hvalstedt arbetar på Lystra personlig assistans. Leg. Logoped Amanda Nyberg arbetar på DART, som är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning, Drottning Silvias barn – ungdoms sjukhus. Leg psykolog Ulrika Hösterey – Ugander arbetar på Sahlgrenska universitetssjukhuset, klinisk genetik.

Här kan du läsa hela programmet

3 december Vad är Dystrofia myotonika Typ 1?

Välkommen till en utbildningsförmiddag där teamet från Neuromuskulärt centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, föreläser ur sina olika yrkesperspektiv om vad sjukdomen innebär och dess konsekvenser, både för den som drabbas och för anhöriga. Under förmiddagen finns utrymme för frågor och funderingar. Förmiddagen riktas till personal inom hemtjänst, boendestöd, personliga assistans, hemsjukvård, biståndshandläggare och andra som arbetar inom vård och omsorg och som vill lära sig mer om sjukdomen. Neuroförbundet Göteborg kommer att finnas på plats och presentera sin verksamhet.

Plats: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Datum & tid: 3 december 09.00 – 12.00 Pris: 300 kronor(exklusive moms)inklusive förfriskningar.

Här kan du läsa programmet

Kontakt person

Thomas Kollberg telefon 031-367 97 52

 

Senast uppdaterad 2014-11-17