Länk till sidan
Dalheimers Hus Träffpunkt

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Konferenser och föreläsningar på Dalheimers hus

Konferens i Dalheimerssalen Foto Peter Svensson

Är ett självklart forum och en given mötesplats för alla som är intresserade av att ta del av och förmedla de senaste rönen inom aktuell forskning och praktik vad beträffar funktionsnedsättningar. Vi kan också vara din partner i allt från idé till genomförande av din konferens.

Konferens program för hösten.

30—31 oktober Två dagar på temat Gör Göteborg jämlikt 

Hela staden för social hållbarhet. På Svenska Mässan. En konferens som kommer göra skillnad. Ledningsgruppen för social hållbarhet inbjudet till två konferens dagar om social hållbarhet. Under konferensen kan du lyssna på vad ledande forskare och representanter från staden, näringslivet, frivillig sektorn, universitetet tycker bör göras för att minska klyftorna och göra Göteborg till en stad för alla. Syftet är också att deltagarna deltar aktivt i workshops och på så sätt är med och bidrar till hur Göteborg ska jobba vidare med dessa frågor. Under konferensen kommer huvudrapporten om "Skillnader i livsvillkor och hälsa att presenteras.

Praktisk information

Detta gäller för stadsdelsförvaltningarna och Social resursförvaltning.
Anmälningar till konferensen hanterad intern inom stadsdelsförvalningarna och Social resursförvaltning. 90platser/förvaltning är reserverad den 30 oktober och 35 platser/förvaltning den 31 okotober.

Detta gäller för stadens övriga förvaltningar och bolag samt samarbetsparners.
Den 30 oktober kommer cirka 400 platser finnas tillgängliga och den 31 oktober cirka 120 platser.
Konferensavgiften är 500 exklusive moms/konferensdag.

Här kan du läsa progammet till konferensen.

Anmäl dig till konferensen här

13-14 november konferensen Att leva hela livet - En konferens om förvärvade hjärnskador.

Välkommen till den åttonde ”Att leva hela livet konferensen” i Göteborg. Vår ambition med den årliga konferensen är att presentera det senaste från forskning och praktik och vara en mötesplats och ett forum som inspirerar och ger nya kunskaper. Målgrupp för dagarna är yrkesverksamma inom habilitering och rehabilitering, biståndsbedömare, personliga assistenter, personal på försäkringskassan och arbetsförmedlingen, goda män och överförmyndare, politiker, brukare, anhöriga och givetvis alla som intresserade av dessa frågor.

Arrangörer är; Dalheimers hus – Social resursförvaltning/Göteborgs Stad, Björkbacken – rehabilitering och aktivering, SDF Askim-Frölunda-Högsbo/Göteborgs Stad och Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft lokalförening Göteborg m o.

Här kan du läsa programmet till konferensen.

Anmäl dig till konferensen här

Kontakt person

Thomas Kollberg telefon 031-367 97 52

 

Senast uppdaterad 2014-09-23