Länk till sidan
Angereds stadsdelsförvaltning Stadsdelsförvaltning

Webbinnehållsvisning

Actions

Angereds stadsdelsförvaltning

Vid någon av sjöarna i Angered kan du hitta en egen klippa för fika, sol och bad.

Angered ligger i nordöstra Göteborg och har cirka 50 000 invånare.

På uppdrag av stadsdelsnämnden erbjuder förvaltningen stöd och service till invånarna inom områdena förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård samt fritid och kultur. Förvaltningen arbetar också med kvalitet, samhällsplanering, folkhälsa, miljö och stadsutveckling.

Senast uppdaterad 2015-09-09

Angereds stadsdelskontor

Adress Box 34 424 21 Angered
Besöksadress Angereds Torg 14
Telefon 031 - 365 00 00
Fax 031-365 20 24


Mer information och karta
Complementary Content
${loading}