Länk till sidan
Angereds stadsdelsförvaltning Stadsdelsförvaltning

Webbinnehållsvisning

Actions

Angereds stadsdelsförvaltning

Vid någon av sjöarna i Angered kan du hitta en egen klippa för fika, sol och bad.

Angered ligger i nordöstra Göteborg och har cirka 50 000 invånare.

På uppdrag av stadsdelsnämnden erbjuder förvaltningen stöd och service till invånarna inom områdena förskola, skola, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård samt fritid och kultur. Förvaltningen arbetar också med kvalitet, samhällsplanering, folkhälsa, miljö och stadsutveckling.

Angereds stadsdelsnämnd har bestämt att arbetet i förvaltningen ska ske utifrån tre övergripande mål under 2016: 

Ökad trygghet
Alla i Angered ska känna sig trygga. Samtliga verksamheter ska aktivt arbeta för att höja tryggheten.

Förbättrad folkhälsa
Göteborgarnas hälsa ska förbättras och skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper ska minska.

Förbättrade resultat i skolan
Alla elever ska ges möjlighet att minst uppnå godkända betyg, gymnasiebehörighet och meritvärdena ska öka.

Senast uppdaterad 2016-02-04
Complementary Content
${loading}