Västsvenska paketet

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Västsvenska paketet - ett språng för framtiden

Illustration: Frank & Earnest/ Logiken Reklambyrå

Fram till år 2028 görs en rad storsatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar i Göteborgsregionen. Det är nödvändigt för att ett växande Göteborg ska kunna möta framtiden på ett hållbart sätt.

Ny interaktiv utställning om Västsvenska Paketet

När: Från den 27/6 kan du lära dig mer om Västsvenska paketet och dess olika projekt.

Var: Älvrummet på Kanaltorget 1

Öppettider under sommaren: Mån - sön: kl 11-16

Vad betyder paketet för Göteborg?

Målet med Västsvenska paketet är att kunna erbjuda en god livsmiljö, mer konkurrenskraftig kollektivtrafik (Västlänken bland annat) anpassad till vår växande stad (vi är snart en liten storstad) och för att stärka näringslivets konkurrenskraft. 

För Göteborgs del behövs paketet för att kunna erbjuda en livskraftig, attraktiv, grön och tät stad. Göteborg är huvudstad i regionen, ett växande antal människor rör sig in och ut ur staden och inne i stadens kärna - det ska vara lätt att transportera sig på ett miljövänligt sätt. 

Transportsystemet behöver vara effektivt eftersom att vi vill att fler människor ska kunna och vilja arbeta, besöka, vistas och bo i Göteborg.

En förutsättning för stadsutveckling

Paketet är viktigt för att vi ska få möjlighet till den stadsutveckling som vi behöver för framtiden. Detta bland annat genom Västlänkens dragning där tre stationer ligger på olika ställen i stadens mest centrala delar  - i nära anslutning till annan kollektivtrafik och till funktioner som är viktiga för oss som stad och regionkärna (bland annat mäss- och evenemangsområde, universitet och skolor, handel och företagande samt för bostadsområden som kommer att skapas i centrala delar). 

Det här kan du läsa mer om under länken Västlänken - en del av Göteborgs framtid.

Längst ner på den här sidan kan du läsa mer om vad som ingår i paketet, vanliga frågor och bakgrunden till satsningarna.
Dessutom här en länk till Vad innebär Västsvenska paketet?

Film 1 om Västsvenska paketet

Rapporter om trängselskattens effekter

I januari 2013 började trängselskatten att gälla och på kvällen den 2 januari började fordons- och resandestatistik läggas ut på hemsidan. Här har du en länk till samtliga rapporter!

Beslut i politiska församlingar i Göteborg

Västsvenska paketet är en blocköverskridande överenskommelse i hela Västsverige. För Göteborgs står samtliga partier i kommunstyrelsen (m, kd, fp, s, mp och v) bakom besluten där också trängselskatten ingår. 

Du hittar ett par protokoll från kommunstyrelse och kommunfullmäktige här nedan under rubriken Beslut i politiska församlingar i Göteborg.Här hittar du protokoll från kommunstyrelse och kommunfullmäktige när det gäller Avtal om medfinansiering av infrastrukturåtgärder i Västsverige:

Protokoll 28 okt 2009 (§ 662) beslut i KS
Protokoll 5 nov 2009 (§ 19) beslut i KF

Intervju med stadsbyggnadsdirektören om paketet och stadsutveckling

Västsvenska paketet och hållbar stadsutveckling - hänger det ihop? Här ger Agneta Hammer sin syn på vad det handlar om. En länk till intervjun med Agneta Hammer.

Film 2 om Västsvenska paketet

Film 3 (på engelska) om trängselskatt och Västsvenska paketet

Senast uppdaterad 2014-06-26