Länk till sidan
Tynneredsskolan Grundskola

Webbinnehållsvisning

Actions

Tynneredsskolan

Bild: Jovan Baker

Hos oss får eleverna en gedigen kunskapsgrund och möjlighet att utveckla sina förmågor. Från och med hösten 2016 tar inte Tynneredsskolan emot nya 7:or. Under Aktuellt, till höger, kan ni läsa mer om detta beslut och hur klasserna påverkas.

Livskunskapslektioner och relationskompetens är viktiga delar för att skapa en inspirerande och trygg lärandemiljö.

På Tynneredsskolan betonar vi goda relationer. Satsningen på relationskompetens har uppmärksammats i tidningsartiklar som kan läsas här nedan:

Artiklar om Tynneredskolan i Pedagogiska magasinet (nov -12) och arbetsmijötidningen Sunt liv (mars -12).

Organisation

Skolan har cirka 160 elever i årskurserna sju till nio, grundskola och grundsärskola. De är indelade i 6 klasser som i sin tur är indelade i två arbetslag. Alla klasser har hemklassrum där den största delen av undervisningen sker. I Tynneredsskolans personalgrupp ingår cirka 30 personer med olika kompetenser.

Mentorskapsprogram

Tynneredskolan samarbetar med föreningen Mentor Sverige. Förutom att erbjuda eleverna i år 8 mentorer, har vi också en dag då yrkespersoner kommer till skolan och inspirerar våra elever.

Samarbete med PEAB-skolan

I ett samarbete mellan Mentor, PEAB-skolan och Tynneredsskolan genomförs också ett projekt där gymnasieelever tillsammans med Tynneredsskolans elever förbättrar skolmiljön. Det kan man läsa om i Tidningen Väster och på Svenskt Näringslivs hemsida.

Matråd och stolt medlem i Skolmatsakademin

All mat som serveras lagas på skolan. Tynneredsskolan har ett matråd bestående av elever och måltidsservicepersonal. Vi är stolta medlemmar i Skolmatsakademin, läs mer om Skolmatsakademin

Senast uppdaterad 2016-01-27

Tynneredsskolan 7-9

Adress Västra Göteborg stadsdelsförvaltning, Box 334 421 23 Västra Frölunda
Besöksadress Safirgatan 14
Telefon 031-366 47 30


Mer information och karta
Complementary Content
${loading}