Länk till sidan
Toleredsskolan Grundskola

Webbinnehållsvisning

Actions

Toleredsskolan

Toleredsskolan i Lundby Foto: Ann-Christine Eklund

På Toleredsskolan finns förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem. Skolan ligger centralt på Hisingen och är lätt att nå med buss.

Toleredsskolan har cirka 560 elever. De flesta av eleverna går i år 7-9, eftersom skolan i år 7 tar emot elever från områdets F-6 skolor. I varje klass går drygt 20 elever.

På Toleredsskolan arbetar vi utifrån ett helhetstänkande kring eleverna, där alla ämnen är lika viktiga och nödvändiga, såväl teoretiska som praktiskt/estetiska. Vi arbetar mycket med elevens sociala utveckling i den dagliga verksamheten. Vi ser detta, tillsammans med goda relationer, som en viktig förutsättning för lärandet.

Senast uppdaterad 2015-09-09

Toleredsskolan F-9

Adress Box 22006 400 72 Göteborg
Besöksadress Vinlandsgatan 1
Fax 031-366 72 79


Mer information och karta
Complementary Content
${loading}