Länk till sidan
Sjumilaskolan Grundskola

Webbinnehållsvisning

Actions

Sjumilaskolan

Sjumilaskolan. Foto: Eva Johansson

Grundskola F-9

Sjumilaskolan ligger i Norra Biskopsgården nära ett härligt naturområde invid Svarte Mosse. Skolan har närhet till service och kommunikationer. Idag är Sjumilaskolan en F – 9 skola med cirka 500 elever. De flesta eleverna kommer från icke nordiska länder. De största språkgrupperna är arabiska, somaliska och turkiska.

Skolan har två fritidshemsavdelningar med tillsammans cirka 80 elever och två förskoleklasser om sammanlagt cirka 50 barn. Sjumilaskolan har också förberedelsegrupper som tar emot nyanlända elever som saknar svenska som modersmål.  

Eleverna erbjuds läxhjälp onsdagar och torsdagar i samarbete med studenter från Chalmers. 

På skolan arbetar 57 pedagoger, varav tre är heltidsanställda modersmålslärare i de största språkgrupperna. Dessutom arbetar 7 personal inom kök, städ och vaktmästeri.

 

Senast uppdaterad 2015-09-09
Complementary Content
${loading}