Lundenskolan Grundskola

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Lundenskolan

Lundenskolan är en F-9-skola med omkring 550 elever. Här finns en syn på lärande som innebär att barnens utveckling under den tid som de är elever på skolan, ska göra att de känner lust till fortsatt lärande i livet.

Engagerade och kunniga pedagoger på Lundenskolan arbetar för att alla elever ska trivas och lyckas med sina studier. Barnen ska gå till skolan med glädje och känna trygghet. I skolan ska de få möjlighet att leka, lära, skapa och undersöka, och utvecklas till självständiga personer.

Eleverna i årskurs 7-9 kan välja mellan fyra olika inriktningar – orkester, matematik/naturorienterande ämnen, idrott och hälsa med fotboll, samt skapande kultur/litteratur.

Senast uppdaterad 2014-09-19