Lundenskolan Grundskola

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Lundenskolan

Lundenskolan är en F-9-skola med ca 550 elever. Engagerade och kunniga pedagoger arbetar för att alla elever ska trivas och lyckas med sina studier. Barnen ska gå till skolan med glädje, känna trygghet och få möjlighet att leka, lära, skapa, undersöka och utvecklas till självständiga personer.

På Lundenskolan finns en syn på lärande där barnens utveckling ska göra att barnen känner lust till fortsatt lärande i livet.

Eleverna i årskurs 7-9 kan välja mellan fyra olika inriktningar – orkester, matematik/naturorienterande ämnen, idrott och hälsa med fotboll, samt skapande kultur/litteratur.

Senast uppdaterad 2014-08-19

Lundenskolan F-9

Adress Box 170 94 402 61 Göteborg
Besöksadress Kärralundsgatan 3


Mer information och karta