Länk till sidan
Stadsbyggnadskontoret Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning

Actions

Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret ligger i det röda tegelhuset intill Gustaf Adolfs Torg. Foto: Peter Svenson

Vårt uppdrag är att regelbundet skapa en översiktsplan för hela Göteborg, att göra detaljplaner som beskriver hur och var vi får bygga nya hus och anläggningar. Vi ansvarar för bygglov, kartor och flygbilder samt ett stort arkiv där du kan hitta bygglovritningar från 1875 till idag samt lantmäterihandlingar, tomtkartor och gällande planer. Vi ansvarar också för Lantmäterimyndigheten i Göteborg.

Hitta våra tjänster

Som invånare i Göteborg hittar du information om våra tjänster under fliken Bygga & Bo. Är du företagare hittar du information under fliken Företagare

Senast uppdaterad 2015-09-09

Stadsbyggnadskontoret

Adress Box 2554 403 17 Göteborg
Besöksadress Köpmansgatan 20
Telefon 031 - 365 00 00
Fax 031 711 45 21


Mer information och karta
Complementary Content
${loading}