Besök vår beta-sajt

Just nu gör vi om goteborg.se så att webbplatsen ska fungera bra oavsett om du använder dator, mobil eller surfplatta.

På vår beta-version av goteborg.se kan du se hur den kommer att se ut. Du kan även lämna synpunkter.

Gå till beta-sajten

Söndag 29 maj mellan klockan 8 och 15 utförs serverarbete som påverkar goteborg.se

Publicerat: 27 maj 2016 klockan 17:09

På söndag pågår ett arbete mellan klockan 8 och 15 som gör att webbplatsen kanske inte går att nå. Om det sker visas istället en sida med uppgifter om hur du kan nå Göteborgs Stad på andra sätt.

Länk till sidan
Park- och naturförvaltningen Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning

Actions

Park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen förvaltar parkerna i Göteborg, bland annat Trädgårdsföreningen. Foto: Hanna Källberg

Park- och naturförvaltningen har ett brett uppdrag när det gäller att förvalta och utveckla Göteborgs utemiljöer.

Park- och naturförvaltningen förvaltar och utvecklar befintliga och nya stads-, park- och naturmiljöer. Det handlar bland annat om parkområden, lekplatser, gångstråk, träd, offentliga toaletter, skulpturer, naturområden, friluftsbad samt sjöar och vattendrag. Efter beställning från andra kommunala förvaltningar ska park- och naturförvaltningen vara Göteborgs Stads ”egen-regi-verksamhet” för att anlägga, underhålla och rusta upp gator, broar, parker och andra utemiljöer, utföra och samordna vinterväghållning, barmarksrenhållning och parkskötsel.

Förvaltningen har dessutom en viktig funktion i stadsplaneringen. Vi driver olika utredningar och projekt och vi fungerar som remissinstans i plan- och byggärenden för att bevaka park-, natur- och sociala värden.

På uppdrag av förvaltningen arbetsmarknad- och vuxenutbildning utför förvaltningen olika arbetsmarknadspolitiska insatser.
 

Senast uppdaterad 2015-11-26
Complementary Content
${loading}