Länk till sidan
Park- och naturförvaltningen Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning

Actions

Park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen förvaltar parkerna i Göteborg, bland annat Trädgårdsföreningen. Foto: Hanna Källberg

Park- och naturförvaltningen har ett brett uppdrag när det gäller att förvalta och utveckla Göteborgs utemiljöer.

Park- och naturförvaltningen förvaltar och utvecklar befintliga och nya stads-, park- och naturmiljöer. Det handlar bland annat om parkområden, lekplatser, gångstråk, träd, offentliga toaletter, skulpturer, naturområden, friluftsbad samt sjöar och vattendrag. Efter beställning från andra kommunala förvaltningar ska park- och naturförvaltningen vara Göteborgs Stads ”egen-regi-verksamhet” för att anlägga, underhålla och rusta upp gator, broar, parker och andra utemiljöer, utföra och samordna vinterväghållning, barmarksrenhållning och parkskötsel.

Förvaltningen har dessutom en viktig funktion i stadsplaneringen. Vi driver olika utredningar och projekt och vi fungerar som remissinstans i plan- och byggärenden för att bevaka park-, natur- och sociala värden.

På uppdrag av förvaltningen arbetsmarknad- och vuxenutbildning utför förvaltningen olika arbetsmarknadspolitiska insatser.
 

Senast uppdaterad 2015-11-26
Complementary Content
${loading}