Länk till sidan
Park- och naturförvaltningen Fackförvaltning

Webbinnehållsvisning (JSR 286)

Visa meny
Läser in...

Park- och naturförvaltningen

I juli invigde park- och naturförvaltningen Askimsbadets nya badpir. Piren är 259 meter lång och Sveriges längsta. Foto: park- och naturförvaltningen

Park- och naturförvaltningen har ett brett uppdrag när det gäller att förvalta och utveckla Göteborgs utemiljöer.

Park- och naturförvaltningen förvaltar och utvecklar befintliga och nya stads-, park- och naturmiljöer. Det handlar bland annat om parkområden, lekplatser, gångstråk, träd, offentliga toaletter, skulpturer, naturområden, friluftsbad samt sjöar och vattendrag. Efter beställning från andra kommunala förvaltningar ska park- och naturförvaltningen vara Göteborgs Stads ”egen-regi-verksamhet” för att anlägga, underhålla och rusta upp gator, broar, parker och andra utemiljöer, utföra och samordna vinterväghållning, barmarksrenhållning och parkskötsel.

Förvaltningen har dessutom en viktig funktion i stadsplaneringen. Vi driver olika utredningar och projekt och vi fungerar som remissinstans i plan- och byggärenden för att bevaka park-, natur- och sociala värden.

På uppdrag av stadsledningskontoret organiserar förvaltningen en stor del av Göteborgs Stads arbetsmarknadspolitiska åtgärder, bland annat OSA (offentligt skyddad anställning) men även kommunens feriearbeten.

Senast uppdaterad 2014-07-21

Park- och naturförvaltningen

Adress Box 177 401 22 Göteborg
Besöksadress Slussgatan 1
Telefon 031 - 365 00 00
Fax 031-365 57 01


Mer information och karta